Jak korzystać z trygonometrii w stolarstwie

Dokonując obliczeń dla pracy, użyj kalkulatora, jeśli jest dostępny. Błędne obliczenia mogą kosztować pracę dużo pieniędzy i straconego czasu. Trygonometria jest wykorzystywana w wielu innych zastosowaniach stolarskich, w tym w zadaniach związanych z rozplanowaniem terenu, które wymagają wykonywania pomiarów kątowych. Zadania te mogą obejmować wytyczenie linii fundamentowych budynku i określenie rzędnych przez niwelację trygonometryczną.
Spadki dachów i pomiary schodów to nic innego jak problemy z kątem prostym.
Zakup dobrego koła stycznego może przyspieszyć proces obliczania kątów. Noś notatnik. Za każdym razem, gdy musisz wypracować kąty lub linie, udokumentować to, możesz użyć go ponownie i zaoszczędzić trochę czasu. Przy układaniu fundamentu niezbędne są pomiary po przekątnej. Przekątna na fundamencie kwadratowym pomaga upewnić się, że fundament jest rzeczywiście kwadratowy.
Inne prace, które mogą wykorzystywać trygonometrię to nawigacja, geodezja, matematyka, nauka, inżynieria, architektura, kartografia, grafika komputerowa, obróbka skrawaniem, meteorologia, teoria muzyki, oceanografia, fonetyka, sejsmologia i Statystyka.

instagram story viewer

Teachs.ru
  • Dzielić
instagram viewer