Jak znaleźć średnicę i promień okręgu

Średnica koła to odległość w poprzek koła bezpośrednio przez jego środek. Promień to połowa mierzonej średnicy. Promień mierzy odległość od samego środka okręgu do dowolnego punktu na okręgu. Możesz obliczyć dowolny z pomiarów, jeśli masz obwód koła. Obwód to całkowita odległość wokół okręgu. Obwód koła jest równy średnicy koła pomnożonej przez pi, czyli 3,14159.

Weź obwód koła i podziel go przez Pi. Na przykład, jeśli obwód wynosi 12,56, należy podzielić 12,56 przez 3,14159, aby otrzymać 4, czyli średnicę okręgu.

Sprawdź swoje obliczenia pod kątem dokładności. Przeanalizuj swoje wyniki wstecz, aby zweryfikować swoje ustalenia. Użyj „D = R x 2”, w którym „D” oznacza średnicę, a „R” oznacza promień, aby znaleźć średnicę za pomocą liczb otrzymanych wcześniej. Następnie użyj „C = pi x D”, w którym „C” oznacza obwód, aby obliczyć obwód. Jeśli wszystko się zgadza, obliczenia są poprawne, ale jeśli nie, musisz ponownie przepracować formuły od początku, aby znaleźć błąd.

Teachs.ru
  • Dzielić
instagram viewer