Hvordan beregne skråningen til en kurve

For å beregne hellingen til en kurve, må du beregne derivatet av kurvens funksjon. Derivatet er ligningen til stigningen på linjen som tangerer punktet på kurven hvis skråning du vil beregne. Det er grensen for kurvens ligning når den nærmer seg det angitte punktet. Det er flere metoder for å beregne derivatet, men kraftregelen er den enkleste metoden og kan brukes til de fleste grunnleggende polynomiske ligninger.

Kryss av konstanter i den opprinnelige ligningen. En skråning er en endringshastighet, og fordi konstanter ikke endres, er skråningen lik 0, og derfor vil de ikke være tilstede i derivatet.

Ta kraften til hvert X-begrep ned foran begrepet som en multiplikator, og trekk en fra den opprinnelige kraften for å få den nye kraften. Så, 3X ^ 2 fra eksemplet blir 2 (3X ^ 1) eller 6X, og 4X blir 4. Disse to trinnene er grunnleggende i maktregelen. Eksempelderivatligningen lyder nå 6X + 4 = 0.

Velg punktet på den opprinnelige kurven hvis skråning du vil beregne, og koble X-koordinaten til den deriverte ligningen for å få hellingsverdien. I eksemplet vil hellingen på punktet (1,16) være 10.

instagram story viewer

Teachs.ru
  • Dele
instagram viewer