Hvordan lage lineære ligninger

En lineær ligning er nesten som enhver annen ligning, med to uttrykk satt lik hverandre. Lineære ligninger har en eller to variabler. Når du erstatter verdiene for variablene i en ekte lineær ligning og tegner diagrammer for koordinatene, ligger alle riktige punkter på samme linje. For en enkel hellingavskjæring lineær ligning, må man bestemme skråningen og y-skjæringen først. Bruk en linje som allerede er tegnet på en graf og de demonstrerte punktene før du oppretter en lineær ligning.

Følg denne formelen ved å lage hellingavskjærende lineære ligninger: y = mx + b. Bestem verdien av m, som er skråningen (stige over løp). Finn skråningen ved å finne to punkter på en linje. For dette eksemplet, bruk poeng (1,4) og (2,6). Trekk x-verdien til det første punktet fra x-verdien til det andre punktet. Gjør det samme for y-verdiene. Del disse verdiene for å få hellingen din.

Skråningen, eller m, er lik 2. Erstatt 2 for m i ligningen, så det skal nå se slik ut: y = 2x + b.

Finn et punkt på linjen og erstatt verdiene i ligningen din. For eksempel, for punktet (1,4), bruk x- og y-verdiene i ligningen for å få 4 = 2 (1) + b.

instagram story viewer

Løs ligningen og bestem verdien av b, eller verdien som linjen krysser x-aksen. I dette tilfellet trekker du den multipliserte stigningen og x-verdien fra y-verdien. Den endelige løsningen er y = 2x + 2.

Teachs.ru
  • Dele
instagram viewer