Hvordan forstå matematisk logikk

Studer sentimental logikk som det første møtet med matematisk logikk. Dette inkluderer sannhetstabeller og bruk av "og" "eller" og "ikke" i symbolsk logikk. Dette studienivået bør også inkludere første ordens logikk, som legger til kvantifiserere som "for alle" og "det eksisterer" til språket.

Fortsett med bevissteori, som er studiet av symbolsk manipulasjon. Dette vil kreve et formelt språk som består av et sett med symboler og en syntaks. Disse elementene består av formler som brukes til å bygge aksiomer for teoriene til det språket.

Gå videre til førsteordens modellteori, som beskriver strukturene som vil tilfredsstille et sett med aksiomer. Logiske formler brukes til å bestemme settene som kan defineres i en gitt struktur.

Start en studie av mengdeori. Dette bør inkludere veldig store uendelige sett for å vise at et "sett" er et tvetydig konsept.

Ta opp rekursjonsteori neste. Dette feltet er studiet av medlemskap i et gitt sett ved å bestemme hva som kan beregnes om det settet i et endelig antall trinn. Rekursjonsteori involverer begreper som gradstrukturer, ideer om reduserbarhet og relativ beregningsevne.

instagram story viewer

Denne artikkelen ble skrevet av en profesjonell forfatter, redigert kopi og faktasjekket gjennom et flerpunktsrevisjonssystem, i et forsøk på å sikre at våre lesere bare får den beste informasjonen. For å sende inn spørsmål eller ideer, eller for å lære mer, se vår side om oss: lenken nedenfor.

Teachs.ru
  • Dele
instagram viewer