Effekten av PH i River Water

I motsetning til innsjøer og dammer er elver åpne systemer, hvor hyppig vannutveksling forekommer. Til tross for dette krever organismer som er avhengige av elver noe likevekt. Ulike indikatorer gir et mål på kvaliteten på en elv. Disse målingene inkluderer oppløst oksygen, temperatur og pH, som er et mål på hydrogenionkonsentrasjonen.

Skalaen for måling av pH går fra 0 til 14 med 7 eller under som representerer et surt miljø, og en avlesning over 7 indikerer et alkalisk miljø.

En studie publisert i tidsskriftet Nature koblet direkte surhet i norske elver og innsjøer til surt regn, som desimerte lokal laks og ørretbestand.

Lavt pH-nivå fører til at fisk drepes ved å stresse dyresystemer og forårsake fysisk skade, noe som igjen gjør dem mer sårbare for sykdom.

Andre eksterne faktorer som kan forårsake svingninger i elva pH inkluderer landbruksavrenning, sur gruve drenering (AWD), og fossile drivstoffutslipp som karbondioksid, noe som skaper en svak syre når den løses opp i elven vann.

Testing av pH-nivåer indikerer surheten eller alkaliniteten til en prøve. Elver har en viss kapasitet til å forhindre endringer i pH på grunn av struktur og sammensetning av elveleiet. Imidlertid kan drastiske endringer i pH ha skadelige effekter på elvehelsen.

instagram story viewer

Teachs.ru
  • Dele
instagram viewer