Hvordan finne en tangentlinje til en kurve

Skriv ned ligningen til funksjonen som definerer kurven, i form y = f (x). Bruk for eksempel y = x ^ 2 + 3.

Skriv om hver term for funksjonen, og endre hver periode for skjemaet ax ^ b til a_b_x ^ (b-1). Hvis et begrep ikke har x-verdi, fjerner du det fra den omskrevne funksjonen. Dette er den avledede funksjonen til den opprinnelige kurven. For eksempelfunksjonen er den beregnede avledede funksjonen f '(x) f' (x) = 2 * x.

Finn verdien på den horisontale aksen eller x-verdien til punktet i kurven du vil beregne tangenten for, og erstatt x på den avledede funksjonen med den verdien. For å beregne tangenten til eksempelfunksjonen på punktet der x = 2, vil den resulterende verdien være f '(2) = 2 * 2 = 4. Dette er hellingen til tangenten til kurven på det tidspunktet.

Beregn funksjonen for tangentlinjen ved hjelp av ligningen for en rett linje - f (x) = a * x + c. Erstatt a med den beregnede tangenthellingen og c med verdien av en hvilken som helst term på den opprinnelige funksjonen som ikke hadde x-verdier. I eksemplet er tangenslinjeligningen til y = x ^ 2 + 3 på det punktet der x = 2 vil være y = 4x + 3.

instagram story viewer

Tegn tangentlinjen til kurven om nødvendig. Beregn verdien på tangensfunksjonen for en andre verdi på x, for eksempel x + 1, og tegn en linje mellom tangenspunktet og det andre beregnede punktet. Bruk eksemplet til å beregne y for x = 3 og få y = 4 * 3 + 3 = 15. Den rette linjen som passerer punktene (11, 2) og (15, 3) er den matematiske tangenten til kurven.

Sarah Arianrhod begynte å skrive for nettet i 2008, og har jobbet for både private klienter som spøkelseskribent og nettsteder for innhold på nettet. En syv år lang karriere som profesjonell webutvikler lar henne skrive trygt om søkemotorer, SEO, online markedsføring, programvareutvikling og prosjektledelse. Hun har en Bachelor of Science i datavitenskap fra Universitetet i Barcelona.

Teachs.ru
  • Dele
instagram viewer