Hvordan beregne volumet av en trekant

Å beregne volumet til en pyramide er ganske enkelt, forutsatt at du er klar over dimensjonene. Ved hjelp av pyramidevolum (V) -formelen er det eneste du må gjøre å finne ut bredden, lengden og høyden på pyramiden.

Mål bredden og lengden på basen. Forsikre deg om at du bruker en vanlig måleenhet, for eksempel centimeter (cm).

Multipliser bredden med lengden for å beregne basisarealet, som vi vil kalle "B." Hvis for eksempel bredden og lengden er henholdsvis 6 og 7 cm, vil basisarealet være 42 cm ^ 2.

Mål pyramidens høyde (h). Høyden er den vinkelrette avstanden mellom toppen av pyramiden (spissen) og basen. Med andre ord er det linjen som danner en rett vinkel med basen, mens du kobler topp og bunn.

Bruk Pythagoras teorem for å finne ut pyramidens høyde, hvis du ikke har lov til å bruke linjal, som en del av en øvelse. Teoremet sier at i en hvilken som helst trekant, kvadratet på siden motsatt en rett vinkel, tilsvarer summen av kvadratene til de to gjenværende sidene. For eksempel, hvis avstanden mellom høydeaksen og pyramidesiden er 3 cm og sidelengden er 5 cm, vil høyden være: 5 ^ 2 = 3 ^ 2 + h ^ 2 eller h ^ 2 = 25-9 = 16, derav h = 4 cm.

instagram story viewer

Teachs.ru
  • Dele
instagram viewer