Hvordan beregne distribusjon av prøvetaking

Samplingsfordelingen kan beskrives ved å beregne middel- og standardfeilen. Den sentrale grensesetningen sier at hvis prøven er stor nok, vil distribusjonen tilnærme den for populasjonen du tok prøven fra. Dette betyr at hvis populasjonen hadde en normalfordeling, vil prøven også gjøre det. Hvis du ikke kjenner befolkningsfordelingen, antas det generelt å være normalt. Du må kjenne standardavviket til populasjonen for å beregne prøvetaksfordelingen.

Legg alle observasjonene sammen, og del deretter med det totale antallet observasjoner i utvalget. For eksempel kan et høydeprøve til alle i en by ha observasjoner på 60 tommer, 64 tommer, 62 tommer, 70 inches og 68 inches, og byen er kjent for å ha en normal høydefordeling og standardavvik på 4 inches i seg høyder. Gjennomsnittet ville (60 + 64 + 62 + 70 + 68) / 5 = 64,8 tommer.

Legg til 1 / utvalgsstørrelse og 1 / populasjonsstørrelse. Hvis befolkningsstørrelsen er veldig stor, for eksempel alle menneskene i en by, trenger du bare å dele 1 med utvalgsstørrelsen. For eksempel er en by veldig stor, så den ville bare være 1 / prøvestørrelse eller 1/5 = 0.20.

instagram story viewer

Ta kvadratroten av resultatet fra trinn 2, og multipliser det deretter med standardavviket til befolkningen. For eksempel er kvadratroten på 0,20 0,45. Deretter 0,45 x 4 = 1,8 tommer. Eksempelets standardfeil er 1,8 tommer. Til sammen beskriver gjennomsnittet, 64,8 tommer og standardfeilen, 1,8 tommer, prøvefordelingen. Utvalget har en normalfordeling fordi byen gjør det.

Teachs.ru
  • Dele
instagram viewer