Hvordan beregne nevnerens grad av frihet

I statistisk analyse brukes F-fordelingsvurderingen til å analysere avvik i en prøvegruppe. Nevneren frihetsgrader er den nederste delen av F-fordelingsforholdet og kalles ofte frihetsgrader feil. Du kan beregne nevnerens frihetsgrader ved å trekke antall prøvegrupper fra det totale antallet testede prøver.

Bestem totalt antall testede prøver. Legg til antall prøver som er testet i hver gruppe. Anta for eksempel at du testet 10 Dell-datamaskiner, 20 Hewlett-Packard-datamaskiner, 30 Apple-datamaskiner og 40 Gateway-datamaskiner. Du vil ha følgende ligning: 10 + 20 + 30 + 40 = 100.

Beregn totalt antall prøvegrupper. Fortsetter det samme eksemplet, er det fire eksempelgrupper: Dell-datamaskiner, Hewlett-Packard-datamaskiner, Apple-datamaskiner og Gateway-datamaskiner.

Beregn nevnerens frihetsgrader. Trekk antall prøvegrupper fra trinn 2 fra det totale antallet prøver som er testet fra trinn 1. Fra eksemplet er ligningen 100 - 4 = 96. Løsningen på denne ligningen er svaret.

Teachs.ru
  • Dele
instagram viewer