Hvordan konvertere en brøk til et forhold

Brøker består av sett med tall der toppnummeret (telleren) illustrerer en del som er relatert til hele enheten, som er representert av det nederste tallet (nevner). EN forhold ligner veldig på en brøkdel, ved at den består av to tall som sammenlignes med hverandre. Du kan skrive forholdstall i brøkform, men de uttrykkes tradisjonelt som et sett med tall delt med et kolon-symbol.

Konvertere brøker til forhold

For å forstå forholdet mellom brøk og forhold, bør du vurdere en pizza kuttet i seks skiver. Hvis du bare har en skive som har pepperoni, kan du si at pizzaen er 1/6 pepperoni. Forholdet mellom pepperoni og ikke-pepperoni skiver er 1: 6.

For å konvertere en brøk til et forhold, skriv først ned telleren eller toppnummeret. For det andre, skriv et kolon. For det tredje, skriv ned nevneren, eller bunnnummeret. For eksempel kan brøken 1/6 skrives som forholdet 1: 6.

Redusere forholdstall

Om nødvendig kan du redusere forholdet etter å ha konvertert det fra en brøkdel. Hvis du for eksempel har brøkdelen 5/10, kan du konvertere dette til forholdet 5:10. Deretter kan du dele begge tallene med 5 for å få et forenklet forhold på 1: 2. Forholdet kan også skrives som "1 til 2."

instagram story viewer

Teachs.ru
  • Dele
instagram viewer