Hvordan beregne statistiske prøvestørrelser

Prøvestørrelse er veldig viktig for å sikre at et eksperiment gir statistisk signifikante resultater. Hvis utvalgsstørrelsen er for liten, vil ikke resultatene gi virkningsfulle resultater fordi variasjonen ikke vil være stor nok til å konkludere med at resultatet ikke skyldtes tilfeldigheter. Hvis en forsker bruker for mange individer, vil studien være kostbar og kanskje ikke få den finansieringen den trenger. Derfor må de som utfører undersøkelser forstå hvordan man estimerer den nødvendige prøvestørrelsen.

Bestem det nødvendige konfidensintervallet. Dette er hvor nær resultatene av studien skal være til andelen i det virkelige liv. For eksempel, hvis en avstemning før valget viser 60% av folket som støtter kandidat A og konfidensintervallet er 3%, bør den sanne andelen ligge mellom 57 og 63.

Bestem det nødvendige tillitsnivået. Konfidensnivået er forskjellig fra et konfidensintervall fordi det representerer hvor sikker forskeren kan være at den sanne prosentandelen ligger innenfor konfidensintervallet. Konfidensnivået skrives som en Z-score, som er antall standardavvik bort fra gjennomsnittet som området inkluderer. Et konfidensnivå på 95 prosent inkluderer 1,96 standardavvik på hver side av gjennomsnittet, så Z-poengsummen vil være 1,96. Dette betyr at det er en 95 prosent sjanse for at den faktiske andelen er innenfor 1,96 standardavvik på hver side av studieresultatet.

instagram story viewer

Beregn andelen for studien. For eksempel, hvis 55% av respondentene forventes å støtte kandidat A, bruk 0,55 for andelen.

For eksempel, hvis du trengte å vite med 95 prosent tillit, forventet at andelen skulle være 65 prosent, og trengte at studieandelen skulle være pluss minus 3 prosentpoeng, vil du bruke 1,96 som Z, 0,65 som P og 0,03 som C, noe som vil avsløre behovet for 972 personer i undersøkelsen.

Tips

  • Velg et passende tillitsnivå. En studie som forsker på diskriminering, vil trenge et høyere konfidensnivå enn en studie som sammenligner slaggjennomsnittet til to baseballspillere.

Advarsler

  • Anslå nøye og ta feil på siden av et mer balansert (50/50) resultat. Jo nærmere andelen er 50/50, jo større er størrelsen på prøven som trengs.

om forfatteren

Mark Kennan er en forfatter basert i Kansas City-området, og spesialiserer seg på personlig økonomi og forretningsemner. Han har skrevet siden 2009 og har blitt utgitt av "Quicken", "TurboTax" og "The Motley Fool."

Fotokreditter

Comstock Images / Comstock / Getty Images

Teachs.ru
  • Dele
instagram viewer