Forskjellen mellom utbedring og inngripen i matematikk

Studenter som ikke mestrer matematikkmål tidlig, sliter ofte i senere matteopplæring. Effektive sanerings- og intervensjonsstrategier er avgjørende. Utbedring innebærer omlæring, mens intervensjon er passende for studenter med lærevansker eller spesielle behov.

Utbedring er effektiv gjenopplæring av materiale som ikke tidligere er mestret da det opprinnelig ble undervist, ifølge en forskningsstudie for det sørøstlige regionale rådet for utdanningsforbedring av sigøyner Anne Abbott og Elizabeth McEntire. En vellykket saneringsstrategi dekker alle forutsetningskonsepter eller ferdigheter som trengs for å forstå det nåværende målet.

Mange studenter har vanskeligheter med å lære matte på grunn av hukommelsesproblemer, læringsvansker eller andre utfordringer. Ifølge en studie av E.H. Kroesbergen og J.E.H. Van Luit, intervensjon brukes til å lære grunnleggende matematikkferdigheter og problemløsningsstrategier for studenter med spesielle behov.

Intervensjon er riktig svar for å målrette spesifikke lærevansker for studenter med spesielle behov. Sanering er derimot passende for alle studenter som mangler mestring av et gitt matematisk konsept. Studenter som ikke lærte materialet første gang det ble undervist, kan bare trenge gjenopplæring eller en ny tilnærming, mens studenter med problemer med læring kan også trenge endringer i leksjonene og vurderingene, mer tid til å fullføre oppgaver eller forkortede oppgaver.

instagram story viewer

Teachs.ru
  • Dele
instagram viewer