Negatieve effecten van zonne-energie

Zonne-energie, die schone energie van de zon levert, is booming in de Verenigde Staten en wereldwijd. De kosten voor het installeren van zonne-energie zijn sinds 2010 met meer dan 70 procent gedaald. In het afgelopen decennium heeft zonne-energie een gemiddelde jaarlijkse groei van 68 procent doorgemaakt. Veel huishoudens en bedrijven die overstappen op zonne-energie besparen geld en verkleinen hun ecologische voetafdruk.

Hoewel er geen twijfel over bestaat dat zonne-energie een belangrijke oplossing kan zijn voor veel van de energieproblemen in de wereld, is het geen wondermiddel. Sommige studies tonen aan dat zonne-energie aanzienlijke milieunadelen heeft.

Landgebruik

Grote zonnepanelen nemen veel ruimte in beslag, wat kan leiden tot aantasting van het milieu en verlies van leefgebied. Zonneparken die een groot deel van het land beslaan, zullen waarschijnlijk een impact hebben op de lokale fauna en flora, met name op vogels. Zonneparken kunnen ook de lokale vegetatiegroei remmen en de landbouw schaden. In tegenstelling tot windenergie kunnen zonnepanelen het land dat ze innemen niet delen voor ander gebruik.

instagram story viewer

Kleinschalige zonnepanelen voor huishoudelijk gebruik hebben niet veel land nodig. Op industrieel niveau is de enorme hoeveelheid benodigde ruimte voor de panelen om energie te produceren echter een uitdaging.

Ook zijn veel mensen van mening dat zonnepanelen op utiliteitsschaal een esthetische overlast veroorzaken voor de gemeenschappen in de omgeving.

Watergebruik

Het opwekken van energie met fotovoltaïsche zonnepanelen is een waterintensief proces. Hoewel de zonnecellen zelf geen water gebruiken om elektriciteit op te wekken, heeft het productieproces wel wat water nodig. Het energieproductieproces verbruikt dus geen water, maar de productie van de zonnepanelen zelf verbruikt wel water.

In de Verenigde Staten is de elektriciteitsproductie goed voor meer dan 40 procent van alle dagelijkse zoetwateronttrekkingen. Hoewel een deel van dit water kan worden hergebruikt, kan een overvloed aan zonnepanelen die in een gebied worden vervaardigd, de lokale watervoorraden onder druk zetten.

Giftige chemicaliën

Het fotovoltaïsche productieproces maakt gebruik van giftige chemicaliën zoals:

  • zoutzuur
  • zwavelzuur
  • salpeterzuur
  • waterstoffluoride
  • 1,1,1-trichloorethaan
  • aceton

Als fabrikanten de wet- en regelgeving niet strikt volgen, kunnen deze chemicaliën aanzienlijke gezondheidsrisico's met zich meebrengen, met name voor de productiemedewerkers.

Teachs.ru
  • Delen
instagram viewer