Milieueffecten van zonne-energie

Silicium, gevonden in zand, heeft het opmerkelijke vermogen om elektriciteit op te wekken wanneer er licht op valt. Dit "fotovoltaïsche" effect zorgt ervoor dat zonlicht horloges kan bedienen, ruimtevaartuigen kan aandrijven, pompen kan laten draaien en elektriciteit kan leveren aan huizen en bedrijven. Schone, hernieuwbare energie van de zon lijkt het perfecte alternatief voor 'vuile', niet-hernieuwbare fossiele brandstof, maar onder bepaalde omstandigheden heeft die gratis energie invloed op uw omgeving.

Geheimen voor het oogsten van elektriciteit uit zonnestralen

Als u een zonne-energiebedrijf zou hebben, zou u twee soorten technologieën op de markt kunnen brengen die elektriciteit produceren: fotovoltaïsch, dat silicium of andere geleidende stoffen gebruikt, en thermische zonne-energie. Zonnepanelen met kleine zonnecellen zijn goede voorbeelden van fotovoltaïsche producten. Apparaten die gebruikmaken van thermische zonnetechnologie richten zonlicht op vloeistof die water verwarmt om stoom te produceren. Energie uit de stoom zet een generator aan die elektriciteit opwekt. Met deze methode wekken zonnecentrales elektriciteit op voor klanten.

instagram story viewer

Kleine effecten op zonne-energie

Een parkeermeter op zonne-energie, zoals je die misschien in Washington D.C. aantreft, vereist geen brandstof en geeft geen gifstoffen af ​​in het milieu. Wanneer bedrijven fotovoltaïsche wafels maken die in zonnecellen gaan, genereert het productieproces een kleine hoeveelheid gevaarlijk materiaal. Werknemers moeten er zorgvuldig mee omgaan om milieu- en gezondheidsproblemen te voorkomen. Wanneer sommige zonnecellen kapot gaan, worden ze gevaarlijk afval en moeten ze ook voorzichtig worden behandeld.

Negatieve effecten van zonne-energie op land en dieren in het wild

Woningen en kleine bedrijven installeren vaak zonnepanelen op daken. Omdat die installatie plaatsvindt op bestaande ontwikkelingen, verbruiken fotovoltaïsche systemen meestal geen grote hoeveelheden land die je voor iets anders zou kunnen gebruiken. Zonnethermische systemen daarentegen kunnen een grote hoeveelheid land gebruiken, afhankelijk van het type technologie dat u gebruikt en de grootte van de faciliteit. Als een nieuwe zonne-energie-installatie landgebruik vereist, kan dit een negatief effect hebben op het leefgebied van wilde dieren in het gebied. Off-grid PV-systemen hebben vaak wegwerpbatterijen die energie opslaan wanneer de zon schijnt, zodat u deze 's nachts kunt gebruiken. Deze batterijen kunnen schadelijk zijn voor het milieu, tenzij u ze op de juiste manier weggooit, omdat sommige ervan giftige stoffen zoals lood en zwavelzuur kunnen lekken.

Zonne-energiecentrales produceren meer dan elektriciteit

Apparaten op zonne-energie mogen het milieu niet schaden, maar operaties en onderhoudsactiviteiten bij zonne-energiefaciliteiten wel. Overmatig lawaai kan bijvoorbeeld de natuur rond een elektriciteitscentrale verstoren. Apparatuur en constructies op een faciliteit zelf kunnen problemen veroorzaken. Gerichte zonnestralen bij een thermische zonne-installatie kunnen vogels verbranden. Werknemers van zonne-energiefaciliteiten moeten ook reinigingsmiddelen zorgvuldig gebruiken en afvoeren om het milieu en het leven dat erin leeft te beschermen. Ten slotte kan het concentreren van zonne-energietechnologieën (parabolische trog en krachttoren) ook aanzienlijke hoeveelheden warmteoverdrachtsvloeistoffen en industrieel vast afval genereren, zoals:

  • smeeroliën
  • compressoroliën
  • hydraulische vloeistoffen
Teachs.ru
  • Delen
instagram viewer