Verschillen tussen conceptuele onafhankelijke variabelen en operationele onafhankelijke variabelen

Onafhankelijke variabelen zijn variabelen die wetenschappers en onderzoekers gebruiken om bepaalde eigenschappen of verschijnselen te voorspellen. Intelligentieonderzoekers gebruiken bijvoorbeeld de onafhankelijke variabele IQ om veel dingen te voorspellen over mensen met verschillende IQ-niveaus, zoals salaris, beroep en succes op school. Een belangrijk feit waarmee onderzoekers rekening moeten houden voordat ze onderzoek opzetten en uitvoeren, is dat er essentiële verschillen zijn tussen soorten onafhankelijke variabelen. Onderzoekers verdelen onafhankelijke variabelen in de categorieën 'operationeel' en 'conceptueel'.

Definitie

Een conceptuele onafhankelijke variabele is een variabele die een onderzoeker kan 'bedenken' of conceptualiseren voordat hij een onderzoek uitvoert. De conceptuele onafhankelijke variabele is degene die de onderzoeker echt wil meten. Intelligentieonderzoekers zijn bijvoorbeeld geïnteresseerd in de 'g-factor', een theoretisch psychologisch mechanisme waarmee mensen nieuwe problemen kunnen oplossen.

Een operationele onafhankelijke variabele daarentegen is een variabele die de onderzoeker in haar onderzoek gebruikt. Een onderzoeker die bijvoorbeeld iemands IQ wil meten, kan een Raven's Matrices IQ-test afnemen; in dit geval is de operationele onafhankelijke variabele de score van een persoon op deze test.

Oorsprong

Conceptuele en operationele onafhankelijke variabelen zijn op verschillende manieren ontstaan. Een conceptuele onafhankelijke variabele kan er een zijn die de onderzoeker persoonlijk uitvindt en definieert, zoals 'muzieksmaak', of een die bestaat in wetenschappelijke literatuur, zoals 'dankbaarheid'. Operationele onafhankelijke variabelen verschillen in die zin dat ze voortkomen uit onderzoekskwesties ontwerp. Het kan bijvoorbeeld niet mogelijk of efficiënt zijn om iets abstracts als 'dankbaarheid' te meten. Op zo'n situatie, gemaks- en bruikbaarheidskwesties leiden tot een operationele onafhankelijke variabele die gemakkelijk kan worden gemeten.

Meetbaarheid

Conceptuele onafhankelijke variabelen zijn het "ideaal" omdat ze zijn waar de onderzoekers oprecht in geïnteresseerd zijn. In echte studies is het echter vaak onmogelijk om zo'n variabele te meten. Een psychologisch mechanisme als de g-factor kun je bijvoorbeeld niet direct meten. Dus in termen van meetbaarheid, verschillen conceptuele en operationele onafhankelijke variabelen in die zin dat operationele meetbaar is en conceptueel niet.

Specificiteit:

Operationele variabelen zijn extreem specifiek in de mate dat ze kunnen worden gemeten en gerapporteerd zonder verkeerde interpretatie. De reactiesnelheid op een geheugenherinneringstaak is specifiek omdat het kan worden gemeten in objectieve termen, zoals seconden. Aan de andere kant zijn conceptuele variabelen onderhevig aan verschillende interpretaties. Termen als 'intelligentie' en 'dankbaarheid' kunnen verschillende dingen betekenen voor verschillende onderzoekers, waardoor conceptuele variabelen onderwerp van wetenschappelijk debat worden.

Teachs.ru
  • Delen
instagram viewer