De effecten van zuur water

Zuur water kan bepaalde ongezonde effecten op mensen hebben, meestal door opname in de longen, waar de zure verbindingen schade kunnen veroorzaken. Er zijn ook enkele zorgen over het zicht veroorzaakt door de zure regen die de horizon verduistert. Maar de meeste schade door zure regen wordt veroorzaakt door de effecten op het milieu, met name planten en kleine organismen die afhankelijk zijn van een bepaalde zuurgraad om te overleven.

Definitie

Zure regen, of zure regen, is regen met een aanzienlijk hoger zuurgehalte dan normale regenval. Dit betekent niet dat de regen zelf van een andere stof is gemaakt of een geheel andere chemische samenstelling heeft. De wolken en regen zijn nog steeds gemaakt van waterdamp, maar ze zijn vermengd met andere deeltjes die het water extra zure eigenschappen geven. Als zure regen valt in een gebied dat niet is voorbereid op het hogere zuurgehalte van het water, kan dit schade veroorzaken in het hele milieu.

Chemisch proces

Zure regen kan ontstaan ​​door natuurlijke of menselijke processen. Natuurlijke processen omvatten het vrijkomen van zwavel in de lucht door vulkanen, bosbranden en ontbindende planten of dieren. Bliksem kan ook zure regen veroorzaken door stikstof te fuseren tot salpeterzuur. Mensen kunnen zure regen veroorzaken door fossiele brandstoffen te verbranden, vooral brandstoffen die een grote hoeveelheid zwaveldioxide of stikstofoxiden vrijgeven. Deze chemische verbindingen stijgen op in de atmosfeer en combineren met waterdamp, die wolken vormt en uiteindelijk zure regenval produceert.

instagram story viewer

Effecten op steen

De effecten van zure regen op ons leven zijn het meest merkbaar als er schade optreedt aan daken en steengravures of gebouwen, met name kalksteen of soortgelijke stenen, zoals marmer. Deze elementen neutraliseren de zure regen door een chemische reactie, maar de reactie vreet ook aan de steen, waardoor er onvervangbare schade ontstaat aan sculpturen en gebouwen. Het zure water kan ook verven en metalen aantasten, wat meer schade aan de zijkanten van gebouwen en auto's veroorzaakt. In de natuur verdient de schade die zure regen aan steen toebrengt over het algemeen de voorkeur, omdat het alkalische gehalte van kalksteen de regen onschadelijk maakt.

Effecten op planten

Of planten door zure regen worden aangetast, hangt af van de bodem. Als de grond het zuur in het regenwater effectief kan opnemen en neutraliseren, zullen de planten niet veel nadelige gevolgen ondervinden. Als de bodem planten niet kan beschermen tegen zure regen, trekken ze zwavel- en stikstofverbindingen in hun wortels en via hun systemen. Daar zal het een steeds giftiger effect hebben, de groei vertragen en uiteindelijk de plant doden. Dit gebeurt meestal op grote hoogte, waar regenwater niet zoveel mineralen kan tegenkomen voordat het door planten wordt opgenomen.

Effecten op waterbronnen

Als zure regen in toenemende mate in meren of watersystemen wordt gezogen, kan dit niet alleen planten maar het hele ecosysteem aantasten en uiteindelijk kleine organismen doden waarvan het waterleven afhankelijk is. Ernstig aangetaste meren kunnen zelfs grotere dieren zoals vissen verliezen. Als de zure regen stopt, kunnen de effecten na jaren van waterverversing uiteindelijk teniet worden gedaan.

Teachs.ru
  • Delen
instagram viewer