Hoe het procentuele aandeel van twee verschillende getallen te berekenen

Leer het percentage van het totaal te berekenen dat twee gegeven grootheden vertegenwoordigen om inzicht te krijgen in diversiteit in informatiegroepen. Een percentage vertegenwoordigt een deel van een geheel. Meestal worden percentages uitgedrukt als een deel van 100 procent, wat gelijk is aan het totaal. Een voorbeeld is een studentengroep bestaande uit 20 jongens en 15 meisjes. Op basis van het totaal aantal studenten is een percentage van de groep man en een ander percentage vrouw.

Tel de twee getallen bij elkaar op om het totaal te krijgen. Stel bijvoorbeeld dat er 45 mannen en 35 vrouwen in een bioscoop zijn. Het totaal is 45 plus 35, wat gelijk is aan 80.

Deel elk van de twee startnummers door het totaal. Noem de resultaten respectievelijk "X" en "Y". Rond af op twee decimalen. Als u het voorbeeld voortzet, hebt u 45 gedeeld door 80, of 0,56 voor 'X' en 35 gedeeld door 80, of 0,44 voor 'Y'.

Vermenigvuldig de waarde van "X" en "Y" met 100 om het procentuele aandeel van het totaal voor elke groep te verkrijgen. Ter aanvulling van het voorbeeld: 0,56 keer 100 is gelijk aan 56 procent, dat is het percentage van de mensen in de bioscoop dat mannen is. Evenzo is 0,44 keer 100 gelijk aan een aandeel van 44 procent van de mensen die vrouw zijn in de film.

instagram story viewer

Teachs.ru
  • Delen
instagram viewer