De effecten van watervervuiling op planten en dieren

Volgens cijfers van het Amerikaanse Environmental Protection Agency is watervervuiling een ernstige bedreiging voor meer dan 40 procent van de Amerikaanse rivieren en 46 procent van de meren. Of het nu direct of indirect, per ongeluk of opzettelijk is, vervuiling van onze waterwegen heeft niet alleen gevolgen voor dieren en planten, maar ook voor het ecosysteem zelf. Gevaarlijk afval, zware metalen en kwik kunnen de gezondheid van een ecosysteem zodanig schaden dat het zich niet meer kan herstellen.

Betekenis

Kwik hoopt zich op in planten en dieren, die vervolgens ten prooi vallen aan hogere roofdieren in de voedselketen en zich ophopen in dierlijk weefsel.

•••Eising/Photodisc/Getty Images

Kwik is de belangrijkste oorzaak van verontreiniging in estuaria en meren van de VS. Deze zeer giftige verontreinigende stof is verantwoordelijk voor meer dan 80 procent van de menselijke visconsumptieadviezen, die meer dan 10 miljoen hectare meren beïnvloeden, volgens cijfers van de U.S. Geological Survey. Het komt in het milieu terecht via emissies van kolengestookte nutsbedrijven en industriële ketels. Eenmaal in de atmosfeer ondergaat het een proces dat methylering wordt genoemd om de meer giftige vorm, methylkwik, te worden. Kwik is persistent in het milieu. Het hoopt zich op in planten en dieren, die vervolgens ten prooi vallen aan hogere roofdieren in de voedselketen en zich ophopen in dierlijk weefsel.

instagram story viewer

Types

Mestgebruik kan negatieve effecten hebben.

•••Stockbyte/Stockbyte/Getty Images

Andere verontreinigende stoffen tasten ook de watervoorraden aan. Volgens de EPA wordt elk jaar meer dan 300 miljoen ton pesticiden gebruikt, die vaak in waterwegen terechtkomen, waarvan de meeste worden geclassificeerd als kankerverwekkend. Pesticiden in waterlichamen kunnen vissterfte veroorzaken en door de ontbinding van dierlijk materiaal, lagere pH- en zuurstofniveaus, onhoudbaar voor het leven. Het gebruik van kunstmest heeft vergelijkbare effecten. Hoge niveaus van stikstof, fosfaten en fosfor in waterwegen kunnen de groei van invasieve planten stimuleren, waardoor opnieuw een scenario van veranderde waterkwaliteit ontstaat.

Effecten

De waterkwaliteit wordt ook aangetast door luchtvervuiling door zure regen.

•••Photos.com/Photos.com/Getty Images

De waterkwaliteit wordt ook aangetast door luchtvervuiling door zure regen. Zure regen treedt op wanneer verontreinigingen zoals zwaveldioxide en stikstofoxide worden gecombineerd met vocht in de lucht in een proces dat wordt gevoed door zonlicht. Het resultaat is neerslag met zure pH-waarden. De zure regen kan in hoge concentraties onmiddellijke planten- en dierenleed of de dood veroorzaken. De effecten zijn vooral nijpend als de pH-waarde van waterwegen verandert. Ook kan er bodemverontreiniging optreden, waardoor hele omgevingen onleefbaar worden.

Overwegingen

Pesticiden en andere verontreinigende stoffen blijven onze waterwegen binnendringen, waardoor het risico op verdere schade toeneemt.

•••Thinkstock/Comstock/Getty Images

Meer verontrustend zijn de mogelijke langetermijneffecten van toxines in het milieu. Van veel verontreinigingen is bekend dat ze zich ophopen in plantaardig en dierlijk weefsel. Strengere regulering van industrieën is nodig om verdere besmetting te vertragen. Hoewel de EPA heeft vastgesteld dat afvloeiing uit de landbouw de grootste bron van watervervuiling is, zijn er geen voorschriften om deze industrie te beheersen. Ondertussen blijven pesticiden en andere verontreinigende stoffen hun weg vinden naar onze waterwegen, waardoor het risico op verdere schade toeneemt.

Waarschuwing

Op een bepaald moment in hun levenscyclus is meer dan 70 procent van de landdiersoorten afhankelijk van water.

•••Digitale visie./Digitale visie/Getty Images

Op een bepaald moment in hun levenscyclus is meer dan 70 procent van de landdiersoorten afhankelijk van water. Maar ondanks de waarschuwingen gaat de watervervuiling door. Riooloverlopen, legaal of niet, blijven bacteriën, parasieten en giftige chemicaliën in waterwegen dumpen. Kustomgevingen worden nog steeds in gevaar gebracht door olielozingen, het doden van dieren in het wild en het veroorzaken van miljoenen dollars aan materiële schade. Als er geen maatregelen worden genomen, is het water dat we drinken in gevaar.

Teachs.ru
  • Delen
instagram viewer