Kaip apskaičiuoti dvipusį testą

Išvestinėje statistikoje hipotezės formuojamos kaip preliminarūs atsakymai į tyrimo klausimus. Statistinis hipotetinis testavimas leidžia mums įvertinti hipotezes apie populiacijos parametrus remiantis imties statistika. Testavimo tipas skiriasi priklausomai nuo kintamųjų matavimo lygio. Jei manoma, kad populiacijos parametras yra didesnis arba mažesnis už tam tikrą vertę, naudojamas vienos uodegos testas. Kai tyrimo hipotezėje nenurodoma jokia kryptis, naudojamas dviejų uodegų testas. Dviejų uodegų testas parodys, ar skiriasi kintamųjų reikšmės.

Surinkite populiacijos parametrų duomenis. Nustatykite, ar yra teorinis pagrindas, nurodantis nurodytą parametrų krypties skirtumą. Nurodytas skirtumas būtų nurodomas nurodant, kad vieno kintamojo vertė yra didesnė arba mažesnė už kito kintamojo vertę. Ši informacija leidžia jums nuspręsti, ar tinkamas dviejų uodegų testas.

Padarykite prielaidas apie kintamojo matavimo lygį, imties metodą, imties dydį ir populiacijos parametrus. Naudokitės šiomis prielaidomis, kad suformuluotumėte savo hipotezes. Pirmoji jūsų hipotezė bus jūsų tyrimo hipotezė arba H1. Ši hipotezė nurodo populiacijos parametro kintamųjų skirtumą. Antroji jūsų hipotezė bus jūsų nulinė hipotezė arba H0. Ši hipotezė prieštarauja tyrimo hipotezei ir teigia, kad nėra skirtumo tarp populiacijos vidurkio ir nurodytos vertės.

instagram story viewer

Apskaičiuokite alfa bandymų statistiką. Alfa yra tikimybės lygis, kai atmetama nulinė hipotezė. Alfa paprastai nustatoma .05, .01 arba .001 lygiu, o tai reiškia, kad bus 5%, 1% arba .1% paklaidos riba. Atlikdami dviejų uodegų bandymą, padalykite alfa vertę iš 2 ir palyginkite ją su Z-statistika, jei žinomas standartinis nuokrypis, arba t-statistika, jei nežinomas standartinis nuokrypis.

Patikrinkite nulinę hipotezę, kad nustatytumėte, ar tarp populiacijos parametro yra skirtumas. Tikslas yra atmesti nulinę hipotezę, kad būtų paremta tyrimo hipotezė. Kai tikimybės reikšmė yra mažesnė nei alfa, mes atmetame nulinę hipotezę ir palaikome tyrimo hipotezę. Kai tikimybės reikšmė yra didesnė už alfa, mes negalime atmesti nulinės hipotezės.

Teachs.ru
  • Dalintis
instagram viewer