როგორ დავადგინოთ, არსებობს თუ არა ლიმიტი ფუნქციის გრაფიკით

ჩვენ გამოვიყენებთ ფუნქციების რამდენიმე მაგალითს და მათ გრაფიკებს, რათა ვაჩვენოთ, თუ როგორ შეგვიძლია დავადგინოთ, არსებობს თუ არა ლიმიტი, რადგან x კონკრეტულ რიცხვს უახლოვდება.

არსებობს ოთხი განსხვავებული გზა იმის დასადგენად, არსებობს თუ არა ლიმიტი ფუნქციის გრაფიკის დათვალიერებით. პირველი, რომელიც აჩვენებს, რომ ლიმიტი არსებობს, არის თუ გრაფიკს აქვს ხვრელი წრფეში, x მნიშვნელობის x წერტილით y- ს განსხვავებულ მნიშვნელობაზე. თუ ეს მოხდა, მაშინ ლიმიტი არსებობს, თუმცა მას ფუნქციისთვის განსხვავებული მნიშვნელობა აქვს, ვიდრე ლიმიტის მნიშვნელობას. გთხოვთ, დააჭიროთ სურათს უკეთ გასაგებად.

თუ გრაფაში არის ნახვრეტი იმ მნიშვნელობასთან, რომელსაც x უახლოვდება, ფუნქციის სხვა მნიშვნელობის სხვა წერტილის გარეშე, მაშინ ლიმიტი მაინც არსებობს. გთხოვთ, იხილოთ გრაფიკი უკეთესად გასაგებად.

თუ გრაფიკს აქვს ვერტიკალური ასიმპტოტი, ეს არის ორი ხაზი, რომელიც მიუახლოვდება ლიმიტის მნიშვნელობას, რომელიც გრძელდება ზემოთ ან ქვემოთ საზღვრების გარეშე, მაშინ ლიმიტი არ არსებობს. გთხოვთ, დააჭიროთ სურათს უკეთ გასაგებად.

თუ გრაფიკი უახლოვდება ორ განსხვავებულ რიცხვს ორი განსხვავებული მიმართულებით, რადგან x უახლოვდება კონკრეტულ რიცხვს, მაშინ ლიმიტი არ არსებობს. ეს არ შეიძლება იყოს ორი განსხვავებული რიცხვი. გთხოვთ, დააჭიროთ სურათს უკეთ გასაგებად.

instagram story viewer

ავტორის შესახებ

ეს სტატია დაწერა პროფესიონალმა მწერლის მიერ, რედაქტირებულია და ფაქტები გადამოწმებულია მრავალპუნქტიანი აუდიტის სისტემის საშუალებით, რათა ჩვენი მკითხველი მხოლოდ საუკეთესო ინფორმაცია მიიღოს. თქვენი კითხვების ან იდეების წარსადგენად, ან უბრალოდ მეტი ინფორმაციის მისაღებად, იხილეთ ჩვენს შესახებ გვერდი: ბმული ქვემოთ.

Teachs.ru
  • გაზიარება
instagram viewer