როგორ დავამრგვალოთ რიცხვი უახლოეს მეათეზე

დამრგვალება არის პროცესი, რომლის დროსაც შეგიძლიათ დაწეროთ გრძელი რიცხვი, როგორც მოკლე რიცხვი, დაახლოებით იგივე მნიშვნელობით. მეათედის ათწილადი ციფრი არის ათწილადი მარჯვნივ მარჯვნივ, მაგალითად, 5 ინ 12.578, ამიტომ მისი გასასრულავად უნდა გაეცნოთ მის მარჯვნივ მდებარე რიცხვს, რომელიც არის მეასედების ათობითი ადგილი

ათწილადების სიზუსტე

რიცხვის უახლოეს მეათე ათობითიში დამრგვალებისთვის, რიცხვი, რითიც იწყებ, ისეთივე ზუსტი უნდა იყოს, როგორც 100 ათწილადი, რომელიც ათობითი წერტილიდან მესამე რიცხვია. მაგალითად, თქვენ არ შეგიძლიათ დაამრგვალოთ მე –8 მეათედი ათობითი ადგილი, ანუ 7.5, მაგრამ შეგიძლიათ მრგვალდება 8.12 და 7.59.

დამრგვალება

თუ მეასედების რიცხვი ხუთი ან მეტია, დაამატეთ ერთი მეათედის ათწილადი და წაშალეთ მეასედების ათობითი წერტილი. ამას დამრგვალება ეწოდება. დაწერეთ რიცხვი ახალი მეათედის ციფრით. არ შეიტანოთ არცერთი რიცხვი მეათე ციფრის მარჯვნივ.

მაგალითად, 3.7891 წელს მეასედი ციფრია 8. ამრიგად, ეს ნიშნავს, რომ მეათეების ციფრში დაამატებთ 1-ს 7-დან, მეათეების ციფრში მიიღებთ 8-ს, რაც 3.8 მოგცემთ. Იგივენაირად:

instagram story viewer
  • 1.57 ხდება 1.6
  • 1.292912 ხდება 1.3
  • 1.560 ხდება 1.5

დამრგვალება ქვემოთ

თუ მეასედი ციფრი 4-ზე ნაკლებია, მაშინ მეათედის ციფრს არ შეცვლი. გადაწერეთ რიცხვი ყველა ციფრით, რომელიც ამოღებულია მეათე ციფრის მარჯვნივ. ამას ეწოდება დამრგვალება.

მაგალითად, 18.12 რიცხვში მეასედი ციფრია 2. ასე რომ, თქვენ დააბრუნებთ ქვემოთ და გადაწერეთ რიცხვი 18.1-ით. ანალოგიურად:

  • 2.01 ხდება 2.0
  • 1.92 ხდება 1.9
  • 1.52001 ხდება 1.5

მომრგვალებულ რიცხვებთან მუშაობა

მას შემდეგ რაც დაასრულებთ რიცხვს ზემოთ ან ქვემოთ, ის კარგავს სიზუსტეს, რაც მანამდე ჰქონდა, ასე რომ, თუ მასთან დამატებით გამოთვლებს გააკეთებთ, მიღებული რიცხვი შეიძლება ისეთივე ზუსტი იყოს, როგორც მეათე ათობითი წერტილი. უმეტეს შემთხვევაში, თქვენ უნდა დაასრულოთ მიღებული რიცხვი მეათე ათობითი ადგილისთვისაც.

Teachs.ru
  • გაზიარება
instagram viewer