როგორ შევაფასოთ ჯამი და განსხვავებები წილადებთან?

შეფასება არის მნიშვნელოვანი უნარი მათემატიკაში და ყოველდღიურ ცხოვრებაში. წილადების შეკრება და გამოკლება შეიძლება გართულდეს, რადგან ისინი მთლიანი რიცხვები არ არიან; ისინი მთლიანობის ნაწილს წარმოადგენენ. იმის ცოდნა, თუ როგორ უნდა შეაფასოთ ორი წილადის ჯამი ან სხვაობა, დაზოგავთ დიდ შრომას და ამავდროულად მიაწვდით სავარაუდო პასუხს.

იცოდეთ ფრაქციის დამრგვალების წესები უახლოეს 1/2-მდე. ამ წესების თანახმად, ფრაქცია მრგვალდება 0, 1/2 ან 1-ზე. წილადი, რომლის მნიშვნელობა 1/4-ზე ნაკლებია, მომრგვალდება 0-ით, ფრაქცია მეტია ან ტოლი 1/4-ისა და 3/4 – ზე ნაკლები ან ტოლი მრგვალდება 1/2 – ზე და 3/4 – ზე მეტი წილი მრგვალდება ზევით 1. მაგალითად, 4/16 რაუნდი 1/2, 3/16 რაუნდი 0 და 13/16 ტური 1 მდე.

წილადების გარდაქმნა და შემდეგ შეკრება ან გამოკლება. თუ მათემატიკის პრობლემაა 9/16 + 5/12, ფრაქციების უახლოესი 1/2 დასრულებამდე თქვენი ახალი მათემატიკის პრობლემა ხდება 1/2 + 1/2, რაც უდრის 1-ს. ფრაქცია 9/16 მრგვალდება 1/2 –ზე, რადგან ის 12/16 (3/4) ნაკლებია და 4/16 (1/4) მეტია. ფრაქცია 5/12 მრგვალდება 1/2-მდე, რადგან ის 9/12 (3/4) -ზე ნაკლებია, მაგრამ 3/12-ზე მეტია (1/4). წილადების გამოკლებისას 1/2 (9/16) - 1/2 (5/12) = 0

instagram story viewer

ამოხსენით სრული პრობლემა, რათა ნახოთ რამდენად ახლოს იყავით ზუსტ პასუხთან. თუ პრობლემა გაკეთდა შეფასების გარეშე, თქვენ გადააქცევდით 9/16-ს 27/48-ზე და 5/12-ზე 20/48-ზე, რომ წილადებს იგივე მნიშვნელი ჰქონოდათ შემდეგ 27/48 + 20/48 = 47/48. ფრაქცია 47/48, რომელიც უდრის 0.979-ს, უახლოვდება 1-ს. გამოკლება ხდება ისევე. 27/48 – 20/48 = 7/48 (0.145). შედეგი 0-სთან ახლოსაა.

Teachs.ru
  • გაზიარება
instagram viewer