რა არის მათემატიკის გამოთვლის უნარები?

მათემატიკის გამოთვლის უნარებში შედის ის, რასაც მრავალი ადამიანი უწოდებს ძირითად არითმეტიკას: შეკრება, გამოკლება, გამრავლება და გაყოფა. ზოგადად, გამოთვლები გულისხმობს პრობლემაზე პასუხის პოვნას მათემატიკის ან ლოგიკის საშუალებით. მათი განხორციელება შესაძლებელია არა მხოლოდ ადამიანის, არამედ კალკულატორის ან კომპიუტერის მიერ.

მათემატიკის გამოთვლების მნიშვნელობა

თანამედროვე ტექნოლოგიის არსებობის დროსაც კი, მათემატიკის გამოთვლის უნარები რჩება სტუდენტების მათემატიკის განუყოფელ ნაწილად განათლება, რადგან ისინი საფუძველს უყრიან მათემატიკის მომავალ სწავლაში, როგორიცაა ალგებრა, გეომეტრია, ტრიგონომეტრია და სხვა გამოთვლა. ისინი ასევე მნიშვნელოვანია, რადგან ისინი საშუალებას მისცემს სტუდენტებს, როგორც მოზრდილებს, მარტივად ისწავლონ ცხოვრებისეული ამოცანებით, როგორიცაა ნაკეთობა, იმის გარკვევა, თუ რომელი ზომის საქონელი უზრუნველყოფს საუკეთესო ღირებულებას მათი ფულისთვის და ზუსტად აორმაგებს ან განახევრებს სამზარეულოს რეცეპტებს.

გამოთვლითი უნარების პროგრესი

მათემატიკის გამოთვლის უნარ-ჩვევები, როგორც წესი, დაწყებითი კლასის ადრეულ კლასებში ხდება შემდეგი თანმიმდევრობით: შეკრება, გამოკლება, გამრავლება და შემდეგ გაყოფა. მასწავლებლები ხშირად აძლიერებენ მათემატიკის გამოთვლის უნარს თამაშების, დროული ტესტებისა და სავარჯიშოების საშუალებით. ახალი სწავლება ემყარება წინარე ცოდნას და მუდმივად არის დამოკიდებული მანამ, სანამ მოსწავლეები არ დაეუფლებიან ოთხივე უნარს. მაგალითად, პრობლემები შეიძლება საკმარისად მარტივი იყოს ფსიქიკურად მოსაგვარებლად, მაგალითად, 5 - 2 ან მრავალსაფეხურიანი პრობლემები, რომლებიც ფანქარს და ქაღალდს მოითხოვს, მაგალითად, 3 - 4 * 17 - 8.

instagram story viewer

არა მხოლოდ მთელი რიცხვები

გამოთვლის უნარები ვრცელდება არა მხოლოდ მთლიან რიცხვებზე, არამედ ათწილადებზე, წილადებზე, შერეულ რიცხვებზე, პროცენტებზე, კოეფიციენტებსა და პროპორციებზე. მათში მოცემულია ამ ტიპის რიცხვებზე არითმეტიკული მოქმედებები, აგრეთვე მათ შორის გადაკეთებები: მაგალითად, წილადის შეცვლა პროცენტამდე. მათემატიკის გამოთვლები მოიცავს დამრგვალებას და შეფასებას.

Teachs.ru
  • გაზიარება
instagram viewer