A kémiai mérések fontossága

A tudósok soha nem csak maroknyi vegyszert ragadnak meg és nem dobnak össze. A pontos, pontos mérés a jó tudomány alapvető eleme. Emiatt a tudósok kifejlesztették a mértékegységek nemzetközi rendszerét, SI-egységek néven, a mérések minden tudományterületen történő egységesítésére. A laboratóriumban még szabványosított rendszer esetén is van hely a bizonytalanságnak. Ennek a bizonytalanságnak a minimalizálása biztosítja a folyamat vagy kísérlet megfelelő megértését.

TL; DR (túl hosszú; Nem olvastam)

A megfelelő mérés biztosítása érdekében a kémiai laboratóriumban mindig SI egységeket használjon a mérés számszerűsítésére és leírására. A megfelelő mérés további fontos szempontjai a pontosság, a pontosság és a jelentős számadatok.

SI egységek

A tudományos mérések egységek segítségével számszerűsítik és leírják valaminek a nagyságát. Például a tudósok méterben számszerűsítik a hosszt. Mivel azonban sok különféle egység van (pl. Hüvelyk, láb, centiméter), a tudósok SI egységeket fejlesztettek ki az összetévesztés elkerülése érdekében. Közös egységek segítségével a különböző országok és kultúrák tudósai könnyen értelmezhetik egymás eredményeit. Az SI egységek tartalmazzák a métereket (m) a hosszúságra, az litereket (L) a térfogatra, a kilogrammokat (kg) a tömegre, a másodperceket (s) az időre, Kelvin (K) hőmérséklet, amper (A) elektromos áram, mol (mol) a mennyiség és kandela (cd) világító intenzitás.

instagram story viewer

Pontosság és precizitás

A tudományos mérések elvégzésénél fontos, hogy pontos és precíz legyen. A pontosság azt jelzi, hogy egy mérés milyen közel áll a valódi értékéhez. Ez azért fontos, mert a rossz felszerelés, a rossz adatfeldolgozás vagy az emberi hiba pontatlan eredményekhez vezethet, amelyek nem állnak nagyon közel az igazsághoz. A pontosság az, hogy milyen közel van egymáshoz ugyanazon dolog méréssorozata. A pontatlan mérések nem azonosítják megfelelően a véletlenszerű hibákat, és széleskörű eredményt hozhatnak.

Jelentős számok

A mérések csak annyira pontosak, amennyit a mérőműszer korlátai megengednek. Például a milliméterben jelölt vonalzó csak a milliméterig pontos, mert ez a legkisebb elérhető egység. Méréskor meg kell őrizni annak pontosságát. Ezt "jelentős adatokkal" érik el.

A mérés jelentős számai az összes ismert számjegy, plusz az első bizonytalan számjegyek. Például egy milliméterben körülhatárolt méterrúd mérhet valamit negyedik tizedesjegyig. Ha a mérés 0,4325 méter, akkor négy jelentős szám van.

Jelentős számadatok

A mérés bármely nem nulla számjegye jelentős szám. Jelentősek azok a nullák is, amelyek a tizedespont előtt és a tizedesértékben szereplő nulla nem számjegy után következnek be. A teljes számértékek, például öt alma, nincsenek hatással a számítás jelentős számjegyeire.

A jelentős számok szorzása és osztása

A mérések szorzásakor vagy osztásakor számolja a számokban a jelentős számokat. Válaszának ugyanannyi szignifikáns számnak kell lennie, mint az eredeti számnak, amelyben a legkevesebb a szignifikáns számjegy. Például a 2.43 × 9.4 = 22.842 feladatra adott választ 23-ra kell átalakítani, a részszámtól felfelé kerekítve.

Jelentős adatok összeadása és kivonása

Mérések összeadásakor vagy kivonásakor határozza meg a szignifikáns számok számát a legnagyobb bizonytalan számjegy elhelyezésével. Például a 212,7 + 23,84565 + 1,08 = 237,62565 problémára a választ 237,6-ra kell konvertálni, mert a legnagyobb a bizonytalan számjegy a .7 a tizedik helyen 212.7-ben. Nem szabad kerekíteni, mert a .6-ot követő 2 kisebb mint 5.

Teachs.ru
  • Ossza meg
instagram viewer