Box Box -edun edut ja haitat

Laatikkokaavio, joka tunnetaan myös laatikko- ja viiksikuvaajana, on kaaviotyyppi, joka näyttää yhteenvedon suuresta tietomäärästä viidellä numerolla. Nämä luvut sisältävät mediaani-, ylemmän kvartiilin, alemman kvartiilin, minimi- ja maksimiarvot. Kuten monien tilastokaavioiden kohdalla, laatikkokaaviomenetelmällä on etuja ja haittoja.

TL; DR (liian pitkä; Ei lukenut)

Laatikko- ja viiksikartiot käsittelevät suuria tietoja vaivattomasti, mutta ne eivät säilytä tarkkoja arvoja ja yksityiskohtia jakelun tuloksista. Nämä kaaviot mahdollistavat selkeän yhteenvedon suurista tietomääristä.

Käsittelee suuria tietoja helposti

Viiden numeron tietojen yhteenvedon ansiosta laatikkokaavio pystyy käsittelemään ja esittämään yhteenvedon suuresta tietomäärästä. Laatikkokaavio koostuu mediaanista, joka on tietojen alueen keskipiste; ylempi ja alempi kvartiili, jotka edustavat lukuja datan ylemmän ja alemman neljänneksen ylä- ja alapuolella sekä datan vähimmäis- ja enimmäisarvot. Tietojen järjestäminen laatikkokaavioon viittä avainkäsitettä käyttämällä on tehokas tapa käsitellä suuria tietoja, joita ei voida hallita muiden kaavioiden, kuten viivapiirrosten tai varsi- ja lehtijuovien, kohdalla.

instagram story viewer

Tarkkoja arvoja ei säilytetty

Laatikkokaavio ei säilytä jakelutulosten tarkkoja arvoja ja yksityiskohtia, mikä on ongelma käsiteltäessä niin suuria määriä tietoja tässä kaaviotyypissä. Laatikkokaavio näyttää vain yksinkertaisen yhteenvedon tulosten jakautumisesta, jotta voit tarkastella sitä nopeasti ja verrata sitä muihin tietoihin. Käytä laatikkokaaviota yhdessä toisen tilastokuvaajamenetelmän, kuten histogrammin, kanssa tietojen perusteellisemman ja yksityiskohtaisemman analyysin kanssa.

Selkeä yhteenveto

Laatikko on visuaalisesti erittäin tehokas tapa tarkastella selkeää yhteenvetoa yhdestä tai useammasta tietojoukosta. Se on erityisen hyödyllinen eri kokeiden tulosten yhteenvetoon ja vertailemiseen nopeasti. Yhdellä silmäyksellä laatikkokaavio mahdollistaa graafisen näytön tulosten jakautumisesta ja antaa symmetrian osoituksia tiedoissa.

Näyttää poikkeamat

Laatikkokaavio on yksi harvoista tilastokuvaajamenetelmistä, jotka näyttävät poikkeamat. Tietojoukossa voi olla yksi poikkeama tai useita poikkeamia, jotka esiintyvät sekä pienimpien että enimmäisarvojen alapuolella ja yläpuolella. Laajentamalla pienempiä ja suurempia data-arvoja enintään 1,5-kertaiseksi kvartiilien väliselle alueelle, laatikkokaavio tuottaa poikkeavia tai epäselviä tuloksia. Kaikki datan tulokset, jotka jäävät poikkeamina tunnettujen minimi- ja maksimiarvojen ulkopuolelle, on helppo määrittää laatikkokaaviokuvalla.

Teachs.ru
  • Jaa
instagram viewer