Aukon koordinaattien löytäminen kaaviosta

Rationaalisilla yhtälöillä voi olla niin sanottuja epäjatkuvuuksia. Ei-irrotettavat epäjatkuvuudet ovat pystysuoria asymptooteja, näkymättömiä viivoja, joita kaavio lähestyy, mutta ei kosketa. Muita epäjatkuvuuksia kutsutaan reikiksi. Reiän löytäminen ja piirtäminen edellyttää usein yhtälön yksinkertaistamista. Tämä jättää kirjaimellisen "aukon" kaavion riville, jota usein edustaa avoin ympyrä.

Kerro järkevän yhtälön osoittaja ja nimittäjä käyttämällä trinomiaalista, suurinta yhteistä tekijää, ryhmittelyä tai neliöerottelun eroa.

Etsi ylhäältä ja alhaalta kaikki identtiset tekijät, jotka ylittävät molemmat. Kirjoita sitten yhtälö uudelleen ilman niitä. Piirrä tämä yksinkertaistettu muoto - se voi olla lineaarinen, neliöllinen tai rationaalinen yhtälö, koska nimittäjässä on edelleen x.

Aseta nimittäjä nollaksi ja ratkaise x. Tuloksena on reiän x-koordinaatti. Huomaa, että asymptoottia voi olla useampi kuin yksi, jos sinulla on monimutkainen nimittäjä, kuten "(x + 1) (x - 1)". Tällöin sinulla olisi kaksi x-koordinaattia: -1 ja 1

instagram story viewer

Kirjoita lopullinen vastaus sulkeisiin x-koordinaatti ja y-koordinaatti pilkulla erotettuna.

Teachs.ru
  • Jaa
instagram viewer