Kuinka löytää suhdetta kaavioista

Kaavion luominen antaa sinun luoda fyysisen esityksen keräämistäsi luvuista. Kaavio voidaan näyttää useilla eri tavoilla, kuten piirakka-, palkki- ja viivakaavioilla. Kaavion suhde on yhden luvun kokonaismäärä verrattuna keräämiesi kuvien kokonaismäärään, joka on esitetty sen pienimmissä luvuissa. Siksi kaavion suhde olisi kaavion kunkin numeron osuus kollektiivisen kokonaissumman perusteella.

Kirjoita kaavion kunkin yksittäisen osan numero muistiin. Jos esimerkiksi kyseessä on ympyräkaavio, kirjoita kunkin leikkeen prosenttiosuus. Kirjoita pylvään tai viivakaavion osalta kunkin palkin kokonaismäärä.

Selvitä ympyräkaavion kunkin prosenttiosuuden suhde jakamalla prosenttiosuus 10: llä. Tämä antaa sinulle pienimmän mahdollisen kokonaisluvun esityksen. Jaat sen 10: llä, koska 10 edustaa 100 prosenttia. Jos viipale edustaa esimerkiksi 40 prosenttia, jaa 40 10: llä, jolloin saat 4. Tämä tarkoittaisi, että suhde kyseiseen leikkeeseen verrattuna koko ympyräkaavioon on 4:10. Koska molemmat luvut voidaan jakaa pienempiin kokonaislukuihin, tästä tulee 2: 5.

instagram story viewer

Jaa kaksi prosenttiosuutta erikseen 10: llä, jos haluat määrittää kaavion kahden eri prosenttiosuuden välisen suhteen. Jos sinulla on esimerkiksi viipale, joka oli 40 prosenttia ja toinen, joka oli 20 prosenttia, jaa ne molemmat 10: llä, niin saat 4 ja 2. Tämä tarkoittaisi, että suhde on 4: 2. Kuten aikaisemmin, tämä suhde voidaan jakaa pienempään kokonaislukuun. Siksi siitä tulee 2: 1

Divine koko kaavion kokonaismäärä yksittäisen rivin tai palkin lukumäärällä antaa sinulle palkin tai viivakaavion suhteen. Esimerkiksi, jos pylväs tai viiva edustaa viivaa kaaviossa yhteensä 30, jaat 30 5: llä. Tämä antaisi sinulle tuloksen 6. Siksi suhde olisi 6: 1.

Teachs.ru
  • Jaa
instagram viewer