Kuinka löytää tangenttiviiva käyrälle

Kirjoita käyrän määrittävän funktion yhtälö muodossa y = f (x). Käytä esimerkiksi y = x ^ 2 + 3.

Kirjoita funktion jokainen termi uudestaan ​​muuttamalla jokaisen muodon ax ^ b termi a_b_x ^ (b-1). Jos termillä ei ole x-arvoa, poista se uudelleenkirjoitetusta funktiosta. Tämä on alkuperäisen käyrän derivaattofunktio. Esimerkkifunktiolle laskettu johdannaisfunktio f '(x) on f' (x) = 2 * x.

Etsi arvo vaaka-akselilta tai käyrän pisteen x-arvo, jolle haluat laskea tangentin, ja korvaa johdannaisfunktion x tällä arvolla. Laskettaessa esimerkkifunktion tangentti pisteessä, jossa x = 2, tuloksena oleva arvo olisi f '(2) = 2 * 2 = 4. Tämä on käyrän tangentin kaltevuus kyseisessä kohdassa.

Lasketaan tangentin funktio käyttämällä suoran yhtälöä - f (x) = a * x + c. Korvaa a lasketulla tangentin kaltevuudella ja c minkä tahansa alkuperäisen funktion termin arvolla, jolla ei ollut x-arvoja. Esimerkissä tangenttiviivan yhtälö y = x ^ 2 + 3 pisteessä, jossa x = 2 olisi y = 4x + 3.

Piirrä käyrän tangentti tarvittaessa. Laske tangenttitoiminnon arvo toiselle x: n arvolle, kuten x + 1, ja piirrä viiva tangenttipisteen ja toisen lasketun pisteen välille. Laske esimerkin avulla y arvolle x = 3, jolloin saadaan y = 4 * 3 + 3 = 15. Pisteiden (11, 2) ja (15, 3) ohittava suora viiva on käyrän matemaattinen tangentti.

instagram story viewer

Sarah Arianrhod aloitti web-kirjoittamisen vuonna 2008, ja on työskennellyt sekä yksityisasiakkaiden palveluksessa haamukirjailijana että online-sisällön verkkosivustoina. Seitsemän vuoden pitkä ura ammattimaisena web-kehittäjänä antaa hänelle mahdollisuuden kirjoittaa luottavaisesti hakukoneista, hakukoneoptimoinnista, verkkomarkkinoinnista, ohjelmistokehityksestä ja projektinhallinnasta. Hänellä on tietojenkäsittelytieteen kandidaatin tutkinto Barcelonan yliopistosta.

Teachs.ru
  • Jaa
instagram viewer