Kuinka lasken luokan leveyden?

Tiedot, etenkin numeeriset tiedot, ovat tehokas työkalu, jos tiedät mitä tehdä sen kanssa; kaaviot ovat yksi tapa esittää tietoja järjestäytyneellä tavalla, edellyttäen, että työskentelemäsi tiedot sopivat tarvittavaan analyysiin.

Usein tilastotieteilijät, ohjaajat ja muut ovat uteliaita tietojen jakelusta. Esimerkiksi, jos tiedot ovat joukko kemian testituloksia, saatat olla utelias näiden erojen välillä alhaisimmat ja korkeimmat pisteet tai niiden testien osanottajien osuus, jotka käyttävät eri "lähtö" -kohtia näiden välillä äärimmäisyydet.

Taajuusjakaumat ovat tehokas työkalu tutkijoille, varsinkin (mutta ei vain), kun tiedoilla on taipumus klusteroitua keskimääräisen tai keskimääräisen smack-dabin ympärille kuvaajan oikean ja vasemman puolen välillä. Tämä on tuttu "kellonmuotoinen käyrä" normaalisti jakautunut tiedot.

Mikä on taajuusjakauma?

A taajuusjakauma on taulukko, joka sisältää datapisteiden aikavälit, joita kutsutaan luokiksi, ja kunkin luokan merkintöjen kokonaismäärä. Kunkin luokan taajuus f on vain sillä olevien datapisteiden lukumäärä. Kunkin luokan raja-arvoja kutsutaan luokan alarajaksi ja ylemmäksi luokaksi ja

instagram story viewer
luokan leveys on peräkkäisten luokkien alarajan (tai korkeamman) välinen etäisyys. se on ei - ylä - ja alarajan välinen ero sama luokassa.

alue on taulukon tai sitä vastaavan kaavion alimman ja suurimman arvon välinen ero.

Kun luot ryhmitetyn taajuusjakauman, aloitat periaatteella, että käytät viisi ja 20 luokkaa. Näillä luokilla on oltava sama leveys tai span tai numeerinen arvo, jotta jakauma olisi pätevä. Kun olet määrittänyt luokan leveyden (tarkemmin alla), valitset aloituspisteen, joka on sama tai pienempi kuin koko sarjan pienin arvo.

Yleiset ohjeet luokkien määrittämiseen

Kuten todettiin, valitse viisi ja 20 luokkaa; käytät yleensä enemmän luokkia suuremmalle määrälle datapisteitä, laajemmalle alueelle tai molemmille. Noudata lisäksi näitä ohjeita:

 • Luokan leveyden tulee olla pariton luku. Tämä varmistaa, että luokan keskipisteet ovat kokonaislukuja eikä desimaalilukuja.
 • Jokaisen data-arvon on kuuluttava tarkalleen yhteen luokkaan. Mitään ei ohiteta, eikä kukaan voi kuulua useampaan kuin yhteen luokkaan.
 • Kurssien on oltava jatkuvia, mikä tarkoittaa, että sinun on sisällytettävä myös ne luokat, joissa ei ole merkintöjä. (Poikkeuksia tehdään äärimmäisyydessä; jos sinulle jää tyhjä ensimmäinen tai tyhjä viimeinen luokan luokka, sulje se pois).
 • Kuten todettiin, luokkien on oltava yhtä leveitä. Ensimmäinen ja viimeinen luokka ovat jälleen poikkeuksia, koska ne voivat olla esimerkiksi mikä tahansa arvo, joka on tietyn luvun alapuolella tai mikä tahansa arvo, joka on tietyn luvun yläpuolella,

Oikein rakennetulla taajuusjakaumalla lähtökohdan ja luokkojen lukumäärän kertaisen luokan määrän on aina oltava suurempi kuin suurin arvo.

Luokan leveysesimerkkejä

Professori sai opiskelijoiden seuraamaan sosiaalista vuorovaikutustaan ​​viikon ajan. Sosiaalisten vuorovaikutusten määrä viikon aikana on esitetty seuraavassa ryhmitetyssä taajuusjakaumassa. Mikä on luokan keskipiste kullekin luokalle?

Luokan taajuus (f)

 • 0–7: 7
 • 8–14: 37
 • 15–21: 32
 • 22–28: 21
 • 29–35: 3
  Yhteensä 100

Luokan leveydeksi valittiin tässä tapauksessa seitsemän. Kun otetaan huomioon alue 35 ja tarve parittomalle luvulle luokan leveydelle, saat viisi luokkaa, joiden alue on seitsemän. Keskipisteet ovat 4, 11, 18, 25 ja 32.

Teachs.ru
 • Jaa
instagram viewer