Kuinka lasketaan korrelaatio

Korrelaatiokerroin tai r laskee aina välillä -1 ja 1 ja arvioi kahden datapistejoukon, kuten x ja y, lineaarisen suhteen. Voit laskea korrelaatiokertoimen jakamalla (x kertaa y) ruutujen otoskorjattu summa tai S neliön juurella näytteen korjatun summan x2 kertaa y2. Yhtälömuodossa tämä tarkoittaa: Sxy / [√ (Sxx * Syy)].

Saat S: n neliöimällä datapisteiden summan, jakamalla datapisteiden kokonaismäärällä ja vähentämällä tämän arvon neliödatapisteiden summasta. Jos esimerkiksi annat joukon x datapistettä: 3, 5, 7 ja 9, lasket Sxx-arvon neliöimällä ensin kunkin pisteen ja lisäämällä sitten nämä neliöt yhteen, jolloin tulokseksi saadaan 164. Vähennä sitten tästä arvosta näiden datapisteiden neliösumma jaettuna datapisteiden lukumäärällä tai (24 * 24) / 4, joka on 144. Tuloksena on Sxx = 20. Kun annat joukon y-datapisteitä: 2, 4, 6 ja 10, jatkat samalla tavalla laskeaksesi Syy = 156 - [(22 * 22) / 4], joka on yhtä suuri kuin 35, ja Sxy = 158 - [(24 * 22) / 4], joka on yhtä suuri kuin 26.

Tämän jälkeen voit kytkeä Sxx: n, Syy: n ja Sxy: n vakiintuneet arvot yhtälöön Sxy / [√ (Sxx * Syy)]. Edellä olevia arvoja käyttämällä saadaan tulos 26 / [√ (20 * 35)], joka on 0,983. Koska tämä arvo on hyvin lähellä arvoa 1, se viittaa vahvaan lineaariseen suhteeseen näiden kahden tietojoukon välillä.

instagram story viewer

Teachs.ru
  • Jaa
instagram viewer