Mikä on peruselektroniikka?

Elektroneilla, jotka ovat atomien komponentti, ja niiden käytöllä, joka tunnetaan nimellä elektroniikka, on tärkeä rooli monissa kodinkoneissa. Peruselektroniikka käsittää vähäiset "elektroniikkakomponentit", jotka muodostavat osan jokapäiväisistä elektroniikkalaitteista. Näitä elektronisia komponentteja ovat vastukset, transistorit, kondensaattorit, diodit, induktorit ja muuntajat. Akulla toimivat, ne on suunniteltu toimimaan tiettyjen fysiikan lakien ja periaatteiden mukaisesti. Peruselektroniikka koskee myös jännitteen, virran (elektronivirta) ja vastuksen mittaamista kootussa työpiirissä.

Elektroniikan periaatteet

Kaikki elektroniikkalaitteet toimivat fysiikan perusperiaatteella, joka tunnetaan nimellä Ohmin laki, jonka mukaan a piiri sisältää jännitteen, joka on suoraan verrannollinen virtaan ja vastukseen, joka virralla on siinä piiri. Piiri käsittää elektroniset komponentit, jotka tunnetaan myös nimellä piirielementit, jotka on kytketty johtoihin akkuun ja suunniteltu noudattamaan Ohmin lakia.

instagram story viewer

Virtalähde

Akku tuottaa jännitteen ja virran, joka ohjaa tai virtaa elektronisia komponentteja. Elektronit virtaavat johtojen läpi, ja niitä moduloidaan elektroniikkakomponenttien järjestelyllä tiettyjen tulosten tuottamiseksi. Jännite mitataan yksiköinä, joita kutsutaan volteiksi, ja virta yksiköissä, joita kutsutaan ampeereiksi tai ampeereiksi.

Vastukset

Vastus on piirielementti, joka on suunniteltu tarjoamaan vastus elektronivirralle, jota kutsutaan virraksi. Tällöin se tuottaa lämpöä ja puolestaan ​​haihduttaa tehon - vastuksen kerrottuna virran neliöllä. Lämmityspatteri on esimerkki vastuksen käytöstä. Sarjoina järjestetyillä vastuksilla on additiivinen arvo (ts. Piirin kokonaisresistanssi on yhtä suuri kuin kaikkien vastusten arvon summa). Järjestetty rinnakkain, niiden yhdistetty arvo hajaantuu. Vastusyksikkö on ohmi. Käytännössä meillä on kilohm- ja megaohmiyksiköitä.

Kondensaattorit

Kondensaattorit ovat piirielementtejä, jotka edustavat vastusten vastakohtaa: Ne varastoivat sähkövirtaa. Niiden kapasiteetti mitataan faradeissa ja faradin käytännöllisissä alayksiköissä, kuten mikrofaradissa ja pikofaradissa. Kun ne järjestetään rinnakkain, niiden yhdistetty arvo kasvaa. Sarjassa ollessaan niiden yhdistetty arvo pienenee. Elektroniikan peruspiireissä on aina joitain kondensaattoreita.

Diodit ja transistorit

Diodi, piirielementti, kannustaa virtaa virtaamaan vain yhteen suuntaan. Siinä on kaksi päätettä, toisin kuin transistori - jolla on kolme. Transistorissa virta voi virrata useampaan kuin yhteen suuntaan. Sekä diodit että transistorit moduloivat virran suuntaa ja jännitettä.

Induktorit, muuntajat ja RLC-piirit

Elektroniikan peruspiireissä on usein induktorit ja muuntajat piirielementteinä. Induktori on lankakäämi, joka tuottaa halutun magneettikentän, toisin kuin kondensaattori, joka tuottaa halutun sähkökentän. Yhdistettynä vastukseen ja kondensaattoriin induktori vaikuttaa erityiseen "virityspiiriin", kutsutaan RLC-piiriksi, joka voidaan virittää eri taajuuksille, kun sähkövirta kulkee läpi se. Muuntajat, toisen tyyppinen piirielementti, voivat nostaa jännitettä tai laskea sen haluttuihin arvoihin. Kaikki nämä piirikomponentit muodostavat niin sanotun "peruselektroniikan".

Mittalaitteet

Peruselektroniikka ei ole täydellinen mainitsematta elektroniikan mittauksissa käytettyjä perusvälineitä. Näitä ovat analogiset ja digitaaliset mittarit, jotka mittaavat jännitteitä, virtaa, vastusta ja kapasitanssia; virtalähteet, jotka tarjoavat vakaan säännellyn jännitteen ja virran; oskilloskoopit, jotka mittaavat piirien aaltomuotoja piireistä; ja toimintageneraattorit, jotka tarjoavat halutut aaltomuodot.

Teachs.ru
  • Jaa
instagram viewer