Jak zjistit, zda je rovnice lineární funkcí bez grafů?

Lineární funkce vytváří přímku, když je zobrazena v grafu na rovině souřadnic. Skládá se z výrazů oddělených znaménkem plus nebo minus. Chcete-li zjistit, zda je rovnice lineární funkcí bez grafů, budete muset zkontrolovat, zda má vaše funkce vlastnosti lineární funkce. Lineární funkce jsou polynomy prvního stupně.

Zkontrolujte, zda je y nebo nezávislá proměnná sama o sobě na jedné straně rovnice. Pokud tomu tak není, uspořádejte rovnici tak, aby byla. Například vzhledem k rovnici 5y + 6x = 7 posuňte 6x člen na druhou stranu rovnice odečtením od obou stran. Tím se získá 5y = 7 - 6x. Poté obě strany vydělte 5, abyste měli y = 7/5 - (6/5) x.

Určete, zda je rovnice polynom nebo ne. Aby rovnice byla polynomem, musí být síla nezávislé nebo proměnné „x“ každého členu celé číslo. Výrazy mohou být tvořeny konstantami a proměnnými. Pokud rovnice není polynomem, nejedná se o lineární rovnici. V příkladu má y = 7/5 - (6/5) x jeden výraz „x“ a jeho síla je 1. Protože 1 je celé číslo, y = 7/5 - (6/5) x je polynom.

instagram story viewer

Určete, zda je rovnice polynomem prvního stupně. Vyhledejte exponenta s nejvyšším stupněm z výrazů. Tím exponentem je stupeň polynomu. Pokud je to jedna, je to lineární rovnice. Protože nejvyšší síla „x“ v y = 7/5 - (6/5) x je 1, jedná se o lineární funkci.

Teachs.ru
  • Podíl
instagram viewer