Výhody a nevýhody logické logiky

Logická logika, kterou poprvé vytvořil v polovině 18. století matematik George Boole, představuje formální matematický přístup k rozhodování. Místo známé algebry symbolů a čísel nastavil Boole algebru rozhodovacích stavů, například ano a ne, jedna a nula. Booleovský systém zůstal na akademické půdě až do počátku 20. století, kdy si elektrotechnici všimli jeho užitečnosti pro přepínání obvodů, což vedlo k telefonním sítím a digitálním počítačům.

Booleova algebra

Booleova algebra je systém pro kombinaci stavů rozhodnutí se dvěma hodnotami a dosažení výsledku se dvěma hodnotami. Namísto standardních čísel, například 15.2, booleovská algebra používá binární proměnné, které mohou mít dvě hodnoty, nulu a jednu, což znamená „false“ a „true“. Namísto aritmetiky má operace, které kombinují binární proměnné za účelem získání binárního výsledku. Například operace „AND“ dává skutečný výsledek, pouze pokud jsou oba její argumenty nebo vstupy také pravdivé. „1 A 1 = 1,“ ale „1 A 0 = 0“ v booleovské algebře. Operace OR poskytuje skutečný výsledek, pokud je jeden z argumentů pravdivý. „1 OR 0 = 1,“ a „0 OR 0 = 0“, obě ilustrují operaci OR.

instagram story viewer

Digitální obvody

Booleova algebra byla přínosem pro návrháře elektrotechniky ve třicátých letech minulého století, kteří pracovali na přepínacích obvodech telefonů. Pomocí booleovské algebry nastavili uzavřený přepínač na hodnotu jedna, neboli „true“, a otevřený přepínač na nulu, nebo „false“. Stejná výhoda platí pro digitální obvody zahrnující počítače. Zde se stav vysokého napětí rovná „true“ a stav nízkého napětí se rovná „false“. Použití stavů vysokého a nízkého napětí a logická logika, inženýři vyvinuli digitální elektronické obvody, které by mohly vyřešit jednoduché rozhodování ano-ne problémy.

Ano-Ne Výsledky

Logická logika sama o sobě poskytuje pouze určité výsledky v černé nebo bílé barvě. Nikdy nevytváří „možná“. Tato nevýhoda omezuje booleovskou algebru na situace, kdy můžete uveďte všechny proměnné, pokud jde o explicitní pravdivé nebo nepravdivé hodnoty, a kde jsou tyto hodnoty jediné výsledek.

Vyhledávání na webu

Webové vyhledávání používá k filtrování výsledků logickou logiku. Pokud například vyhledáváte „prodejce automobilů“, vyhledávač bude mít stovky milionů shodujících se webových stránek. Pokud přidáte slovo „Chicago“, počet výrazně poklesne. Vyhledávač používá booleovskou algebru a načítá stránky, které odpovídají výrazům „auto“ A „prodejce“ A „Chicago;“ jinými slovy, aby mohla webová stránka splňovat podmínky, musí mít všechny podmínky. Můžete také určit podmínku „NEBO“, například „auto“ a „prodejce“ A („Chicago“ NEBO „Milwaukee“), která vám poskytne stránky prodejců automobilů v Chicagu nebo Milwaukee. Výhodou logické logiky, která upřesňuje výsledky vyhledávání, jsou výhody miliony lidí, kteří procházejí web každý den.

Obtížnost

Jazyk logické logiky je složitý, neznámý a vyžaduje určité učení. Například operace „AND“ matou začátečníky zvyklé na jejich význam v každodenní angličtině. Očekávají, že hledání výrazu „auto“ A „prodejce“ přinese více výsledků než jen „auto“, protože AND znamená přidání k výsledkům. Logická logika také vyžaduje použití závorek k uspořádání přesného významu výroku: „auto NEBO člun A prodejce“ vám poskytne seznam cokoli společného s auty přidanými do seznamu prodejců lodí, zatímco „(auto NEBO loď) A prodejce“ uvádí seznam prodejců automobilů a lodí prodejci. Nevýhoda obtížnosti logické logiky omezuje její uživatele na ty, kteří tráví čas jejím učením.

Teachs.ru
  • Podíl
instagram viewer