Co je to regrese?

Lineární regrese je proces ve statistické matematice. Poskytuje numerickou míru síly vztahu mezi proměnnými, z nichž se předpokládá, že jedna z nich, nezávislá proměnná, má asociaci s druhou, závislou proměnnou. Všimněte si, že tento vztah se nepředpokládá jako příčina a následek - i když to tak může být - ale jednoduše jako vztah korelace.

Příklad

Řekněme, že máte seznam běžců ve stopařském týmu spolu s jejich individuálními tréninkovými protokoly a 5K běhovými časy. Můžete předpokládat, že počet mil, které uběhly na tréninku, M, ovlivňuje jejich výkon 5K, T. S M jako nezávislou proměnnou a T jako závislou proměnnou můžete vykreslit graf T vs. M a použít tento graf jako vizuální odhad, zda existuje vztah.

Regresní linie

Stejně jako u jakékoli přímé přímky má regresní přímka tvar y = ax + b, ve kterém y je závislá proměnná, a je sklon přímky, x je nezávislá proměnná ab je bod na ose y, ve kterém ji čára protíná.

Teachs.ru
  • Podíl
instagram viewer