Jak vysvětlit tabulky vstupu a výstupu v algebře

Vstupní a výstupní tabulky jsou diagramy používané k výuce základních pojmů funkcí. Jsou založeny na pravidle funkce. Když je tabulka vyplněna, vytvoří dvojice souřadnic, které jsou nezbytné pro konstrukci grafu. Vstup je hodnota x, která se aplikuje na funkci. Výstupem je f (x), nebo odpověď, která je přijata v důsledku uvedení x do funkce.

Popište, jak jsou vstupní a výstupní tabulky užitečné pro reprezentaci matematických funkcí. Na rozdíl od běžných algebraických rovnic je většina funkcí reprezentována spíše f (x) než y. To ukazuje, že f je funkcí x. Pro každé x existuje pouze jedno f (x). Tabulka vstupů a výstupů to zjednodušuje.

Napište obrys pro vstupní a výstupní tabulku. Vstupní a výstupní tabulka se skládá ze dvou sloupců. Vstupní sloupec je obvykle vlevo a výstupní sloupec vpravo. Vstupní sloupec je x a výstupní sloupec je f (x). Například hodnoty ve vstupním sloupci mohou být 1, 2 a 3. Pro každou z těchto hodnot budete muset určit výstup.

Prozkoumejte funkci a vložte každou hodnotu vstupu do funkce. Například funkce může být f (x) = 2x + 4. Pokud dáte do funkce x = 1, obdržíte pro výstup odpověď f (x) = 6.

instagram story viewer

Pomocí hodnot ve vstupní a výstupní tabulce vytvořte graf funkce. Graf funkce vám pomůže lépe porozumět rovnici funkce. Vyneste každý bod tabulky a poté body spojte.

Použijte test svislé čáry k prokázání, že funkce je skutečně funkcí. Relace může mít prvek vstupu, který vám poskytne více než jeden výstup. Přesto ve funkci existuje pouze jeden výstup pro každý vstup. Dva body v grafu, které tvoří svislou čáru, představují relaci, ale nikoli funkci. Vzhledem k tomu, že body pro funkci f (x) = 2x + 4 prošly testem svislé čáry, je funkce platná.

Teachs.ru
  • Podíl
instagram viewer