Jak najít součet nebo rozdíl matematických problémů

Matematické problémy jsou rozmanité a mohou se pohybovat od složitosti od jednoduché aritmetiky až po vyšší úrovně počtu. Pochopení toho, jak vypočítat součet nebo rozdíl čísel, je základem mnoha problémů na vyšší úrovni a důležitou dovedností samou o sobě. Když se tato čísla sečtou (představovaná znaménkem „+“), výsledná odpověď se nazývá „součet“. Když je číslo odečteno od jiného čísla (představovaného znaménkem "-"), je výsledek znám jako "rozdíl."

Postupujte podle pořadí operací a začněte dokončením jakékoli matematiky uvedené v závorkách. Například pokud je matematická úloha 2 + 2 (4-1), nejprve odečtěte 1 od 4. Použijte kalkulačku nebo proveďte výpočty ve své hlavě nebo na papíře.

Sčítání a odčítání zbývajících čísel v matematické úloze. Součet bude výsledkem sčítání čísel, zatímco rozdíl bude výsledkem jejich odečtení. Například v matematické úloze 4 + 3 - 5 bude součet 4 a 3 7 a rozdíl mezi 7 a 5 bude 2. V tomto příkladu je 2 konečná odpověď na matematický problém.

Teachs.ru
  • Podíl
instagram viewer