Výhody a nevýhody metod pro kvadratické rovnice

Kvadratická rovnice je rovnice tvaru ax ^ 2 + bx + c = 0. Řešení takové rovnice znamená nalezení x, které činí rovnici správnou. Může existovat jedno nebo dvě řešení a mohou to být celá čísla, reálná čísla nebo komplexní čísla. Existuje několik metod řešení těchto rovnic; každý má své výhody a nevýhody.

Faktory kvadratické rovnice budou (qx + r) a (sx + t). Pokud jsou řešení všechna celá čísla, můžete rychle najít q, r, s a t. Výhodou této metody je, že factoring může být velmi rychlý. Nevýhodou je, že factoring nemusí fungovat; například factoring nenajde řešení, která nejsou celá čísla.

Dokončení čtverce je vícestupňový proces. Hlavní myšlenkou je převést původní rovnici do jedné z forem (x + a) ^ 2 = b, kde a a b jsou konstanty. Výhodou této metody je, že vždy funguje a že dokončení čtverce poskytuje určitý pohled na to, jak algebra funguje obecněji. Nevýhodou je, že tato metoda je složitá.

Kvadratický vzorec je x = (-b + - (b * 2-4ac) ^. 5)) / 2a. Výhodou této metody je, že kvadratický vzorec vždy funguje a je přímočarý. Nevýhody spočívají v tom, že vzorec neposkytuje žádný přehled a může se stát rote technikou.

instagram story viewer

Někdy můžete uhodnout přibližné řešení. Poté můžete svůj odhad zvýšit nebo snížit podle toho, zda je výsledek prvního odhadu příliš velký nebo příliš malý. Výhodou této metody je, že hádání může být velmi rychlé, pokud uhodnete správně, a může rychle získat přibližnou odpověď, pokud je to vše, co potřebujete. Nevýhodou je, že někdy nebudete schopni udělat dobrý odhad.

Teachs.ru
  • Podíl
instagram viewer