Na co se vápno používá při úpravě vody?

Vápno je vyrobený výrobek vyrobený z vápence (uhličitan vápenatý) nebo dolomitu (vápník) uhličitan hořečnatý). Surovina se zpracovává na pálené vápno a hydratované vápno. Jelikož je zásaditý, často se používá k úpravě pH vody a půdy obsahující kyselé složky. Používá se k úpravě pitné i odpadní vody.

Běžné typy vápenných produktů pro úpravu vody

Obyčejný uhličitan vápenatý nebo hořečnatý se zpracovává několika způsoby za účelem vytvoření chemicky odlišných produktů pro různé účely. Nehašené vápno se vyrábí zahříváním uhličitanu vápenatého v procesu zvaném „kalcinace“ za účelem uvolnění oxidu uhličitého a zanechání oxidu vápenatého. Nehašené vápno lze dále zpracovat drcením a přidáním malého množství vody, čímž se získá hydratované vápno, nazývané také hašené vápno, kterým je hydroxid vápenatý.

Změkčování vápna ve vodě

„Tvrdá“ voda obsahuje rozpuštěné minerální sloučeniny, včetně vápníku a hořčíku, a změkčovací proces je odstraňuje. Mohlo by se zdát neintuitivní přidávat vápník do vody za účelem odstranění vápníku z vody, ale tento proces využívá chemické reakce v prostředí s vysokým pH za vzniku sloučenin vápníku, které se vysráží na pevné látky, které pak mohou být odfiltrováno. Například hydrogenuhličitan vápenatý reaguje s vápnem za vzniku uhličitanu vápenatého a vody.

instagram story viewer

Vápno v čištění komunálních odpadních vod

Stejně jako u změkčování vody, vápno zvyšuje pH splaškové vody obsahující fosfor a dusík z organických zdrojů, což může způsobit květy řas. V prostředí s vysokým pH se vápno spojuje s fosforem a vytváří fosforečnany vápenaté, které se vysráží z vody jako pevná látka. „Odstraňování amoniaku“ využívá stejné prostředí s vysokým pH k uvolňování dusíku (jako hydroxidu amonného) do atmosféry ve formě plynu.

Vápno v čištění průmyslových odpadních vod

Mnoho průmyslových procesů - od těžby přes výrobu oceli až po konzervování ovoce - vytváří kyselé odpadní vody, které musí být před uvolněním upraveny. Vápno slouží k neutralizaci kyselin a zároveň vysráží různé kovy na pevné látky, které lze znovu získat. Jiné, více žíravé látky, jako je hydroxid sodný, mohou vykonávat podobné funkce, ale vápno je levnější a bezpečnější při manipulaci a výsledný kal zachycuje více kovů s menší tendencí k jejich loužení ven.

Teachs.ru
  • Podíl
instagram viewer