Vliv PH na rychlost fotosyntézy

Fotosyntéza, proces, při kterém si rostliny vytvářejí potravu, může být ovlivněna změnami pH v listech. PH je míra kyselosti roztoku a může mít velký vliv na mnoho biologických procesů.

Stupnice PH

Stupnice pH se pohybuje od 0 do 14, přičemž 7 je neutrální. Měření pod 7 ukazují kyselost a měření nad 7 ukazují, že roztok je zásaditý nebo zásaditý.

PH a biologické procesy

Změny pH ovlivňují všechny biologické procesy, především vlivem na enzymy. Enzymy jsou důležití \ "pracovníci \" uvnitř buněk, které jsou deaktivovány extrémy pH.

Optimální PH pro fotosyntetické enzymy

RuBisCO je klíčový enzym vázající uhlík v procesu fotosyntézy a funguje optimálně při pH 8.

Účinek zvýšení nebo snížení PH

Zvýšení nebo snížení pH z 8 negativně ovlivní rychlost fotosyntézy, protože RuBisCO začne pracovat pomaleji. Když pH dosáhne 6 na nízké straně a 10 na vysoké straně, RuBisCO přestane fungovat úplně.

Další úvahy

Kromě RuBisCO je do procesu fotosyntézy zapojeno mnoho enzymů a proteinů; všechny jsou negativně ovlivněny zvýšením nebo snížením pH z optimální úrovně.

instagram story viewer
Teachs.ru
  • Podíl
instagram viewer