Použití pro vodík-3

Vodík-3 neboli tritium je vzácný radioaktivní izotop vodíku. Skládá se z jádra jednoho protonu a dvou neutronů. Mírné záření emitované tritiem činí látku užitečnou v komerčních, vojenských a vědeckých snahách. Je také relativně bezpečný, protože záření, které vydává, nemůže proniknout lidskou kůží.

Tritium se používá k podpoře reakcí jaderné fúze. Když je tritium fúzováno s deuteriem, dalším izotopem vodíku, uvolňuje se obrovské množství atomové energie. Jedna aplikace tohoto typu reakce je v reaktorech s řízenou fúzí, které mohou být někdy použity k výrobě elektřiny. Fúzní reakce lze také použít při výrobě jaderných zbraní.

Tritium lze použít k vytvoření soběstačných světelných zdrojů. Chemické látky zvané fosfory vydávají světlo, když přicházejí do kontaktu s elektrony, známými také jako beta částice, které vyzařují z tritia. Tato světla nejsou jasná, ale jsou užitečná jak pro světelné značky, tak pro zaměřovače střelných zbraní pro noční použití.

Díky radioaktivitě tritia je užitečný pro výzkumné pracovníky, protože jej lze použít k analýze chemických reakcí jako radioaktivní stopovací látka. Nahrazením stabilních atomů vodíku v molekule atomem tritia mohou vědci pochopit výsledky reakce sledováním záření vydávaného tritiem.

instagram story viewer
Radioaktivní značkovače musí to být izotopy atomu, který nahrazují; to znamená, že musí mít stejný počet protonů. Vzhledem k tomu, že vodík je velmi běžný atom, lze tritium použít v celé řadě testovacích reakcí.

Teachs.ru
  • Podíl
instagram viewer