Využití počtu v každodenním životě

Ve třídě matematiky je to odvěká otázka: Kdy to někdy použiji v reálném životě? Na rozdíl od základní aritmetiky nebo financí nemusí mít kalkul zjevné aplikace v každodenním životě. Lidé však každý den těží z aplikací kalkulu, od počítačových algoritmů až po modelování šíření nemocí. I když si nemusíte sednout a vyřešit složitou diferenciální rovnici na denní bázi, počet je stále všude kolem vás.

Vyhledávače

Algoritmy používají každý den hlavní společnosti zabývající se vyhledávacími stroji, aby pomohly zpřesnit vyhledávání osob za klávesnicí. Algoritmy jsou výpočty používané ke kompilaci velkého množství dat a proměnných do rovnice, vyplivnutí nejlepší možné odpovědi. Díky těmto algoritmům jsou vyhledávače tak schopné rychle najít přesnou odpověď. Berou v úvahu proměnné, jako je geografická poloha uživatele, webová historie a to, jak užitečné ostatní uživatelé našli podobné webové stránky pro vytvoření vhodného výsledku vyhledávání. Všechny tyto proměnné se používají k definování pravidel a omezení sekvenčních rovnic kalkulu, které přinášejí nejlogičtější a nejúčinnější výsledky.

instagram story viewer

Modely počasí

Počasí se předpovídá přesněji než kdykoli předtím. Součástí vylepšení je díky technologii, jako je počítačové modelování, které využívá kalkul a dokáže pečlivěji předvídat nadcházející počasí. Tyto počítačové programy také používají typy algoritmů k přiřazení možných výsledků počasí v regionu. Stejně jako v počítačových algoritmech jsou předpovědi počasí určovány na základě mnoha proměnných, jako je rychlost větru, vlhkost a teplota. Ačkoli počítače provádějí těžké prosévání obrovským množstvím dat, základy meteorologie jsou založeny na rozdílech rovnice, které pomáhají meteorologům určit, jak změny teplot a tlaků v atmosféře mohou indikovat změny v počasí.

Zlepšení veřejného zdraví

Oblast epidemiologie - studium šíření infekčních nemocí - je do značné míry závislá na počtu. Takové výpočty musí brát v úvahu tři hlavní faktory: lidé, kteří jsou náchylní k onemocnění, ti, kteří jsou nakaženi touto chorobou, a ti, kteří se již z ní uzdravili. S těmito třemi proměnnými lze pomocí kalkulu určit, jak rychle a rychle se nemoc šíří, odkud může pocházet a jak ji nejlépe léčit. Kalkul je obzvláště důležitý v případech, jako je tento, z důvodu míry infekce a zotavení se časem mění, takže rovnice musí být dostatečně dynamické, aby mohly reagovat na vyvíjející se nové modely každý den.

Architektura

Calculus se používá k vylepšení architektury nejen budov, ale také důležité infrastruktury, jako jsou mosty. Mosty jsou složité konstrukce, protože musí být schopny podporovat různé hmotnosti na velkých prostorech. Při navrhování mostu je třeba vzít v úvahu faktory včetně hmotnosti, faktorů prostředí a vzdálenosti. Z tohoto důvodu se k vytvoření nejrobustnější konstrukce často používá matematika, jako je diferenciální počet a integrální počet. Použití kalkulu také vytváří změnu ve způsobu, jakým jsou navrhovány další architektonické projekty, a posouvá hranice toho, jaké druhy tvarů lze použít k vytvoření nejkrásnějších budov. Například, ačkoli mnoho budov má oblouky s dokonalou symetrií, k vytvoření lze použít kalkul oblouky, které nejsou symetrické spolu s dalšími lichými tvary, které jsou stále schopné strukturálně zvuk.

Teachs.ru
  • Podíl
instagram viewer