Jak vypočítat čtvereční stopy obdélníku

Když vypočítáte čtvereční stopu obdélníku, vypočítáte jeho plochu. Toto je jednoduché matematické cvičení s libovolným počtem aplikací v reálném světě. Majitel domu může chtít znát velikost dvora, aby mohl naplánovat zahradu, možná bude muset vypočítat dodavatel velikost místnosti, která potřebuje novou podlahu, nebo malíř bude možná muset určit velikost stěny, která potřebuje malování. Jedná se o výpočet, který vyžaduje dvě měření: délku obdélníku a jeho šířku měřenou ve stopách. Plochu čtvereční určíte vynásobením těchto měření.

TL; DR (příliš dlouhý; Nečetl)

TL; DR: Plocha obdélníku, A, je dána součinem jeho délky, L a jeho šířky, W. Matematický vzorec je A = LW.

Než vypočítáte plochu velkého prostoru, jako je vaše zahrada nebo podlaha v obývacím pokoji, je důležité se ujistit, že je to ve skutečnosti obdélník. Pokud ano, jeho dvě delší strany mají přesně stejnou délku. Takže udělejte jeho dvě kratší strany. Obvykle je můžete měřit pomocí pásky. Pokud je jedna ze stran delší nebo kratší než její protilehlá strana, můžete k získání přibližného čísla použít vzorec. Pokud je rozdíl mezi měřeními protilehlých stran značný, možná budete muset prostor rozdělit na obdélník a jiný geometrický obrazec, například trojúhelník. Potom můžete vypočítat oblasti samostatně a sečíst je dohromady.

instagram story viewer

Jakmile jste si jisti, že prostor je pravý obdélník, je postup výpočtu čtvercového záběru přímočarý:

Teachs.ru
  • Podíl
instagram viewer