Jak vypočítat stupně voliče jmenovatele

Ve statistické analýze se hodnocení F distribuce používá k analýze rozptylu ve skupině vzorků. Jmenovatel stupňů volnosti je spodní část distribučního poměru F a často se nazývá chyba stupně volnosti. Stupně volnosti jmenovatele můžete vypočítat odečtením počtu skupin vzorků od celkového počtu testovaných vzorků.

Určete celkový počet všech testovaných vzorků. Přidejte počet testovaných vzorků v každé skupině. Předpokládejme například, že jste otestovali 10 počítačů Dell, 20 počítačů Hewlett-Packard, 30 počítačů Apple a 40 počítačů Gateway. Měli byste následující rovnici: 10 + 20 + 30 + 40 = 100.

Vypočítejte celkový počet skupin vzorků. Ve stejném příkladu existují čtyři ukázkové skupiny: počítače Dell, počítače Hewlett-Packard, počítače Apple a počítače Gateway.

Vypočítejte stupně volitele jmenovatele. Odečtěte počet skupin vzorků z kroku 2 od celkového počtu vzorků testovaných z kroku 1. Z příkladu je rovnice 100 - 4 = 96. Řešením této rovnice je odpověď.

Teachs.ru
  • Podíl
instagram viewer