Výhody a nevýhody tabulky frekvencí

Frekvenční tabulky mohou být užitečné pro popis počtu výskytů konkrétního typu základny v datové sadě. Frekvenční tabulky, nazývané také distribuce frekvencí, jsou jedním z nejzákladnějších nástrojů pro zobrazování popisných statistik. Frekvenční tabulky jsou široce využívány jako rychlý odkaz na distribuci dat; jsou snadno interpretovatelné a dokážou poměrně stručně zobrazit velké soubory dat. Frekvenční tabulky mohou pomoci identifikovat zjevné trendy v datové sadě a lze je použít k porovnání dat mezi datovými sadami stejného typu. Frekvenční tabulky však nejsou vhodné pro každou aplikaci. Mohou zakrývat extrémní hodnoty (více než X nebo méně než Y) a nehodí se k analýze zkosení a špičatosti dat.

Rychlá vizualizace dat

Frekvenční tabulky mohou rychle odhalit odlehlé hodnoty a dokonce i významné trendy v datové sadě s ne více než zběžnou kontrolou. Učitel může například zobrazit známky studentů pro střední školu na frekvenční tabulce, aby získal rychlý přehled o tom, jak se její třídě celkově daří. Číslo ve sloupci frekvence by představovalo počet studentů, kteří obdrželi daný stupeň; pro třídu 25 studentů by mohlo rozdělení frekvence přijatých známek vypadat asi takto: Třída frekvence A... 7 B... 13 C... 3 D... 2

instagram story viewer

Vizualizace relativní hojnosti

Frekvenční tabulky mohou vědcům pomoci prozkoumat relativní hojnost jednotlivých konkrétních cílových dat v jejich vzorku. Relativní hojnost představuje, kolik datové sady se skládá z cílových dat. Relativní početnost je často reprezentována jako histogram frekvence, ale lze ji snadno zobrazit v tabulce frekvencí. Zvažte stejné rozdělení kmitočtů střednědobých stupňů. Relativní hojnost je jednoduše procento studentů, kteří dosáhli určitého stupně, a může být užitečná pro konceptualizaci dat, aniž by je přehnali. Například s přidaným sloupcem, který zobrazuje procentní výskyt každého hodnocení, můžete snadno vidět, že více než polovina třídy dosáhla B, aniž by musela podrobně zkoumat data.

Relativní četnost stupně frekvence (% frekvence) A... 7... 28% B... 13... 52% C... 3... 12% D... 2... 8%

Složité datové sady mohou vyžadovat zařazení do intervalů

Jednou nevýhodou je, že je obtížné pochopit složité datové sady, které se zobrazují na frekvenční tabulce. Velké datové soubory lze rozdělit do tříd intervalů pro snadnou vizualizaci pomocí tabulky frekvencí. Pokud byste se například zeptali dalších 100 lidí, abyste zjistili, jaký je jejich věk, pravděpodobně byste dostali širokou škálu odpovědí od tří do devadesát tři. Spíše než zahrnout řádky pro každý věk do tabulky frekvencí, můžete data klasifikovat do intervalů, například 0 - 10 let, 11 - 20 let, 21 - 30 let atd. To lze také označit jako skupinové rozdělení frekvence.

Frekvenční tabulky mohou zakrýt zkosení a kurtosu

Pokud nejsou zobrazeny na histogramu, nemusí být v tabulce frekvencí snadno patrná šikmost a špičatost dat. Šikovnost vám říká, ke kterému směru vaše data směřují. Pokud by se známky zobrazovaly napříč osou X grafu, který ukazuje frekvenci střednědobých známek pro našich 25 studentů výše, distribuce by se zkosila směrem k A a B. Kurtosis vám řekne o středním vrcholu vašich dat - ať už by spadal do linie normálního rozdělení, což je pěkná hladká křivka zvonu, nebo by byl vysoký a ostrý. Pokud v našem příkladu vytvoříte graf střednědobých známek, najdete vysoký vrchol v B s prudkým poklesem v distribuci nižších známek.

Teachs.ru
  • Podíl
instagram viewer