Jak interpolovat čísla

Interpolace zahrnuje použití hodnot dat k výpočtu počtu mezi nimi. To lze provést graficky nebo pomocí rovnice. Je důležité vědět, jak interpolovat čísla, protože vám to pomůže lépe porozumět datům tím, že se pokusíte určit hodnoty dat, které nebyly konkrétně uvedeny v počáteční sadě. K interpolaci potřebujete pouze několik sad hodnot.

Vytvořte tabulku datových hodnot a z těchto hodnot vytvořte graf. Například vám mohou být poskytnuty údaje o počtu studentů, kteří neprospěli maturitní zkouškou za roky 2000, 2002, 2004 a 2006. V roce 2000 neuspělo 100 studentů. V roce 2002 neuspělo 90 studentů. V roce 2004 selhalo 48 studentů. V roce 2006 neuspělo 32 studentů. Problém vás může požádat, abyste pomocí interpolace zjistili počet studentů, kteří v roce 2001 neprošli testem.

Pomocí pravítka vytvořte svislou čáru od hodnoty x roku 2001 po čáru grafu. Vytvořte vodorovnou čáru od bodu v grafu k ose y. Při této grafické interpolaci možná zjistíte, že v roce 2001 neprošlo matematickým testem asi 95 studentů.

instagram story viewer

Poznejte vzorec procesu lineární interpolace. Vzorec je y = y1 + ((x - x1) / (x2 - x1)) * (y2 - y1), kde x je známá hodnota, y je neznámá hodnota, x1 a y1 jsou souřadnice, které jsou pod známou hodnotou x, a x2 a y2 jsou souřadnice, které jsou nad x hodnota.

Zapište si čísla, která hodláte do rovnice. Protože vaše neznámá hodnota x je rok 2001, použijete hodnoty v tabulce pro roky 2000 a 2002. Proto x = 2001, x1 = 2000, y1 = 100, x2 = 2002 a y2 = 90.

Vložte hodnoty dat do vzorce lineární interpolace. Například máte y = 100 + ((2001 - 2000) / (2002 - 2000)) x (90 - 100). Měli byste obdržet odpověď 95 studentů. Proto v roce 2001 neprošlo maturitní zkouškou 95 studentů.

Teachs.ru
  • Podíl
instagram viewer