Proč je matematika nezbytná v kulinářské oblasti?

Pokračovat v kariéře v kulinářském umění není způsob, jak uniknout náročnosti akademického života. Úspěšní kuchaři potřebují silné dovednosti v základní matematice. Bez nich by uvízli v kuchyni a pokoušeli se převádět recepty a přidávat frakce, zatímco patroni čekali na jídlo.

Úspěšní kuchaři musí být mistři základní aritmetiky, včetně sčítání, odčítání, násobení a dělení. Musí také vyhovovat zlomkům i desetinným místům. Většina kulinářských programů vyžaduje, aby studenti studovali matematiku. Například na South Seattle Community College musí studenti absolvovat kurz, který jim umožní zvládnout základní aritmetika, zlomky, desetinná místa, procenta, poměry a anglické jednotky měření a metrické Systém.

Základní aritmetika je klíčem k měření přísad. Pokud recept vyžaduje poměr mléka k vodě 2: 1, je třeba snadno rozpoznat, že 1 šálek vody vyžaduje 2 šálky mléka. Je také důležité umět snadno spočítat přísady, a to i ve formě frakcí. Pokud recept vyžaduje 8,5 šálků, je třeba naplnit 8 šálků odměrky.

instagram story viewer

Recepty je často nutné měnit pro větší či menší objemy a také pro chuť. Chcete-li změnit recepty, je nutné zvládnout násobení a dělení, stejně jako poměry a procenta. Některé přísady může být nutné zdvojnásobit nebo ztrojnásobit, zatímco přísady, jako jsou kypřící prostředky a koření, pravděpodobně bude nutné přidat v různých poměrech v závislosti na velikosti receptu a konkrétních ingrediencích zapojen. Často je třeba dodržovat konkrétní vzorec.

Recept napsaný v metrickém systému je třeba převést, pokud jsou k dispozici pouze jednotky měření v anglickém systému. Protože převody jsou často v desítkové formě - gram je přibližně 0,035274 unce - je důležité vědět, jak při měření přísad zvládat desetinná místa. Schopnost snadno převádět recepty zajišťuje, že je nutná pouze jedna sada měřicích spotřebních materiálů a že recepty lze zvládnout bez ohledu na to, jak jsou napsány.

Teachs.ru
  • Podíl
instagram viewer