Jak vypočítat očekávaný průměr ve statistice

Termín očekávaná hodnota odkazuje na logiku, že při dlouhodobém provádění experimentu několikrát byste toto číslo „očekávali“. Očekávaná hodnota (průměr) je jednoduše průměr jakékoli sady čísel. Ať už se snažíte zjistit průměrné roční sněžení pro vaše město nebo průměrný věk domů v ve svém okolí můžete snadno a rychle najít očekávanou hodnotu libovolné sady čísel matematika.

Určete počet položek nebo proměnných, které se mají vypočítat. Pokud se například pokoušíte určit váhu očekávané hodnoty studentů ve vaší třídě, musíte nejprve spočítat počet studentů ve vaší třídě. Tomuto číslu budeme říkat „n.“ Pokud je ve třídě 20 studentů, pak n = 20.

Určete hodnotu každé položky nebo proměnné. Na příkladu třídy zapište váhu každého studenta. Měli byste mít zapsaných 20 závaží, protože ve třídě je 20 studentů.

Ponořte se do „n“. Vezměte součet z kroku 3 a vydělte n z kroku 1. Například pokud je součet všech vah studenta 2 143, vydělte 2 143 čísly 20. Očekávaná hodnota nebo průměrná váha studentů je 107,15.

instagram story viewer
Teachs.ru
  • Podíl
instagram viewer