Jak vypočítat kvartily

Při hodnocení čísel, jako jsou výsledky testů nebo délka sloních klů, může být užitečné konceptualizovat jednu hodnost ve vztahu k druhé. Můžete například chtít vědět, zda jste skórovali výše nebo níže než ve zbytku třídy nebo zda má váš mazlíček slony delší nebo kratší kly než většina ostatních slonů ve vašem bloku. Jedním ze způsobů, jak konceptualizovat systém hodnocení, je použití kvartilů, které představují tři rozdělení v rámci vašich dat, která rozdělují data na čtyři stejné části.

Pořadí hodnot podle pořadí od nejnižší po nejvyšší; toto pořadí seřazených hodnot použijete ve všech různých metodách výpočtu kvartilů. První metodou pro výpočet kvartilů je rozdělení nově objednané datové sady na dvě poloviny ve středu.

Najděte mediánnebo střední hodnota vaší datové sady. Například pokud je vaše datová sada (1, 2, 5, 5, 6, 8, 9), medián je 5, protože to je střední hodnota. Tato střední hodnota představuje váš druhý kvartil nebo 50. percentil. Padesát procent vašich hodnot je vyšších než tato hodnota a 50 procent je nižších.

instagram story viewer

Nakreslete středovou čáru a oddělte spodní polovinu dat, která je nyní (1, 2, 5), a horní polovinu dat, která je (6, 8, 9). Hodnota prvního kvartilu neboli 25. percentilu je medián dolní poloviny, což je 2. Třetí kvartil neboli 75. percentil je medián horní poloviny, což je 8. Takže víte, že asi 25 procent vašich čísel je méně než 2, polovina vašich čísel je 5 nebo méně a asi tři čtvrtiny vašich hodnot jsou nižší než 8.

Najděte rozdíl mezi horním kvartilem nebo 75. percentilem a dolním kvartilem nebo 25. percentilem. Pomocí datové sady (1, 2, 5, 5, 6, 8, 9) je váš mezikvartilový rozsah rozdílem mezi 8 a 2, takže váš mezikvartilní rozsah je 6.

Teachs.ru
  • Podíl
instagram viewer