Jak vypočítat procentuální snížení

Snížení se týká výše snížení, například snížení platu nebo snížení rozpočtu. Použití procenta k reprezentaci redukce měří částku redukce ve vztahu k původní částce, nikoli jen hrubé číslo. Například snížení platu o 5 000 dolarů u prezidenta velké společnosti by bylo mnohem méně významné než snížení platu o 5 000 dolarů u někoho, kdo vydělá 25 000 nebo 30 000 $ ročně. Výpočet těchto ztrát v procentech jim pomáhá uvést je na pravou míru.

TL; DR (příliš dlouhý; Nečetl)

Vzorec pro zjištění procenta snížení je:

P​ = ​A​/​b​ × 100

KdePje procento snížení,Aje částka snížení abje původní částka, která byla snížena.

Odečtěte konečnou částku od počáteční částky, abyste zjistili částku snížení. Například pokud byl váš plat 59 000 $ a byl snížen na 56 000 $, měli byste:

\$59,000 - \$56,000 = \$3,000

Vydělením částky snížení původní částkou zjistíte míru snížení. V tomto příkladu máte:

\ frac {\ 3 000 $} {\ 59 000 $} = 0,0508

Vynásobte míru redukce 100 a vyhledejte procentuální snížení. V tomto příkladu máte:

0,0508 × 100 = 5,08 \ text {procent}

instagram story viewer
Teachs.ru
  • Podíl
instagram viewer